Flygläkarjouren

Vi transporterar sedan slutet av 1990 talet intensivvårdskrävande vuxna och barn långa sträckor med ambulansflygplan. Teamet tar det medicinska ansvaret för hela transporten från sjukhus till sjukhus och organiserar hela transportkedjan med hjälp av FlygKoordineringsCentralen, FKC som är en del av Svenskt Ambulansflyg.

Flygläkarjouren (LIV Norr) utgår från Umeå och består av en specialistläkare inom anestesi- och intensivvård samt en anestesi- och intensivvårdssköterska. De är specialutbildade inom flygmedicin för att transportera patienter i tryckkabin. Teamet har jour dygnet runt, årets alla dagar. Inom en timme från att beställningen är gjord är teamet på väg med flygplanet för att utföra uppdraget.

När en patient ska transporteras längre än 20 mil är ambulansflyg oftast både skonsammare, smidigare, snabbare och billigare än vägambulans.

Beställning eller konsultation

 • Ring regionens larmcentral eller
 • ring Svenskt Ambulansflyg/FKC direkt:
  • Planerad transport: 090-18 68 70
  • Akut transport: 090-18 68 20

Du kan också gå in på deras webbplats för ytterligare information

https://www.svenskt-ambulansflyg.se/verksamhet/fkc-koordinering-av-flyg-och-medicin/

 • eller konsultera med jourhavande flygläkare direkt, 070-324 84 15.

 

Utrustning IVA-bår

Under hela transporten kan intensivvård bland annat ges med hjälp av våra specialbyggda flyggodkända IVA-bårar.

VLL2

VLL2 flyggodkänd IVA-bår

 • AMT bår
 • Hamilton T1, fullversion.
 • CorPuls3 (inkl. def/extern pace)
 • LCSU4 sug
 • 1000 liter O2
 • 2 st sprutpumpar Braun Perfusor Space
 • 1 st infusionspump braun Infusomat Space

VLL1(extrabår)

 • Ventilator Oxylog 3000 plus
 • X2
 • Två sprutpumpar Braun Perfusor Compact S
 • Två sugar, 2000 l syrgas
 • LCSU4 sug
Medicinskt ledningsansvarig läkare Stefan Isberg
E-post
stefan.isberg@regionvasterbotten.se