Regional samverkan för hälsa, vård och omsorg

För att främja hälsa och kunna ge god vård, omsorg och stöd är det viktigt att samverka. Vi behöver varandra.

Syftet med samverkan är skapa största möjliga nytta och värde för invånarna i Västerbotten. Många människor behöver insatser från flera ställen, exempelvis kommunernas elevhälsa, socialtjänst, äldreomsorg, hälso- och sjukvård, och hälso- och sjukvård inom regionens verksamheter. Detta kräver samverkan, så att personer kan få ett samordnat stöd.

För att mötas i dialog och sträva mot gemensamma mål finns samverkansarenor, både verksamhetsnära och inom ledning och styrning. Det finns både politisk samverkan och tjänstepersonssamverkan. Läs mer om de regionala samverkansgrupperna här.

Året i samverkan 2023

Under 2023 har många viktiga frågor och perspektiv för västerbottningen tagits upp i samverkan – såväl för barn och unga som för vuxna och äldre. Läs mer här:

Året i samverkan 2023

Gemensam framtidsbild

I samverkan mellan länets kommuner och Region Västerbotten har en gemensam framtidsbild arbetats fram. Framtidsbilden beskriver hur västerbottningen ska uppleva vård, omsorg och stöd i länet och vilket fokus den gemensamma samverkan ska ha; trygghet, tillgänglighet och tillsammans. Den gemensamma framtidsbilden utgör en värdegrund för samverkan att bottna i och anger riktningen framåt mot 2030.Framtidsbild Nära vård 2030 i Västerbotten

Framtidsbild Nära vård 2030 i Västerbotten

Omställningen till Nära vård

Sjukvårdssystemet i Sverige håller på att förändras i grunden för att gemensamt med andra inom välfärden klara framtidens utmaningar. Omställningen till Nära vård är att stärka individens ställning och att göra invånarna delaktiga i att skapa en kostnadseffektiv, tillgänglig, samordnad vård på lika villkor för hela befolkningen. Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna.

Mer om Nära vård

Regionala samverkanskoordinatorer

Det finns regionala samverkanskoordinatorer med uppdrag att utgöra stöd för samverkan. Vid frågor som gäller ärenden, protokoll, mötestider eller liknande går det bra att ta kontakt. Det finns även en hjälpmedelskoordinator med uppgift att stödja samverkan inom hjälpmedelsområdet på en regional nivå för länets alla kommuner och region. 

Britta Edström Regional samverkanskoordinator
E-post
britta.edstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
073-050 05 97
Katarina Lindahl Regional samverkanskoordinator
E-post
katarina.a.lindahl@regionvasterbotten.se
Mobil
073-141 85 95
Sofia Ögren Regional hjälpmedelskoordinator
E-post
sofia.ogren@regionvasterbotten.se
Telefon
073-066 87 99