Hälsofrämjande arbetsplats

Region Västerbotten arbetar aktivt med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. De flesta arbetsgivare vill att personalen ska må bra. Att arbeta strategiskt för att nå en hälsofrämjande arbetsplats är något som alla tjänar på, både medarbetare och chefer.

Fokusera på god hälsa

Region Västerbottens definition på hälsofrämjande arbetsplatser är ”hälsofrämjande arbetsplatser fokuserar på god hälsa, förebygger ohälsa och stödjer rehabilitering; på individ-, grupp- och organisationsnivå”. 

I arbetet mot att nå en hälsofrämjande arbetsplats fokuserar regionen till stor del på den psykosociala arbetsmiljön. De områden vi arbetar med är:

 • Människosyn och förhållningssätt.
 • Inflytande och arbetsgemenskap.
 • Kommunikation och mötesplatser.
 • Medarbetarskap och ledarskap.
 • Hälsa och arbetsglädje.
 • Organisation, lärande och utveckling.

Arbetet med hälsofrämjande arbetsplatser ska leda till att vi mår bra på jobbet, arbetar effektivt och ger patienterna och kunderna ett gott bemötande och en bra vård. I förlängningen leder det till att regionen ses som en attraktiv arbetsgivare. Men det är också viktigt att varje medarbetare tar ansvar för och främjar sin egen hälsa.

Hälsoinspiratörer inspirerar

Hälsoinspiratörer är en viktig resurs tillsammans med sin chef i det hälsofrämjande arbetet. Inom regionen har flera arbetsplatser utsett en eller flera hälsoinspiratörer. En hälsoinspiratör förespråkar friskfaktorer och bidrar till att skapa en hälsofrämjande miljö. Hälsoinspiratörer erbjuds en tre dagar lång utbildning som leder till diplomering och ger kunskap och inspiration till att motivera sina kollegor. 

Pausgympa

Försök att ta en paus då och då om du har ett stillasittande arbete, eller inspirera dina kollegor och/eller anställda. Det behöver inte ta mer än någon minut. Huvudsaken är att blodcirkulationen kommer i gång.

Filmer att inspireras av:

Här kan du ladda ner och skriva ut Cecilias pausgympa:

Cecilias pausgympa i pdf-format, öppnas i nytt fönster

Återhämtningsbingo på sommaren

Att varva ned över sommaren kan vara både svårt och härligt. Med hjälp av denna återhämtningsbingo blir det lite lättare. Sprid den gärna till vänner och kollegor. Idén kommer från organisationen Folkhälsan.

Bingobricka för återhämtning

Enkla tips för en hälsofrämjande arbetsplats

 • Motivera till fri frukt.
 • Engagera fler på arbetsplatsen.
 • Sätt upp motiverande ord eller affischer lite här och där.
 • Minutmassage på arbetsplatsträffar.
 • Arbetsplatsträffar stående i stället för sittande.
 • Hälsofrämjande väntrum eller receptioner som ska inspirera till bättre hälsa.
 • Hälsa i verksamhetsplanen.
 • Mindfulness på en avskild plats, lyssna till musik eller CD-skivor med instruktioner.
 • Idélåda.
 • Spelregler – hur ska vi vara mot varandra.
 • Medarbetarsamtal under promenad.
 • ”Friluftsdag” för alla medarbetare.
 • Kulturkvällar.
 • Gemensamma luncher och aktiviteter.
 • Anslagstavla för hälsa – hälsotavla.
 • Pausgympa eller morgongympa.
 • Avslappningsband en gång per vecka.
 • Byt ut kaka mot frukt.
 • Individuell träning på gymmet.
 • Redskap till personalrummet som exempelvis pilatesboll, hantlar.
 • Knytkalas till lunch.
 • Vegetariska recept – ät vegetariskt en gång per vecka.
 • Samordna mingelfika från olika enheter.
 • Gör egen sång med koreografi.
 • Aktivitetslåda – lägg ner en lapp då man gjort en aktivitet och delta i utlottning.
 • Kubbtävling på lunchen.
 • Byteskväll eller loppis.
 • Köp in stavar att låna.
 • Veckans ordspråk uppsatt i korridoren.