Kontakta Folkhälsoenheten

Välkommen att ta kontakt med oss som arbetar på Folkhälsoenheten. Det kan vara frågor eller funderingar så som hur folkhälsoarbetet i länet bedrivs eller hur hälsoläget ser ut.


Maria Falck Enhetschef
E-post
maria.falck@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 71 93
Anneli Ivarsson Barnläkare, professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap
E-post
anneli.ivarsson@umu.se
Mobil
070-355 77 46
Carina Gustafsson Hälsoutvecklare, sjuksköterska, koordinator för Västerbottens hälsoundersökningar
E-post
vhu@regionvasterbotten.se
Mobil
072-220 90 09
Cecilia Edström Hälsoutvecklare, fysioterapeut
E-post
cecilia.edstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-270 04 52
Cecilia Hellberg Hälsoutvecklare, dietist
E-post
cecilia.hellberg@regionvasterbotten.se
Telefon
073-0874704
Emma Wasara Hälsoutvecklare, psykolog
E-post
emma.wasara@regionvasterbotten.se
Telefon
070-205 95 41
Gabriella Sjöström Green Hälsoutvecklare, beteendevetare
E-post
gabriella.sjostrom.green@regionvasterbotten.se
Mobil
070-641 38 94
Jeanette Carlsson Hälsoutvecklare, leg.arbetsterapeut
E-post
jeanette.carlsson@regionvasterbotten.se
Telefon
073-0887193
Jenni Bark Hälsoutvecklare, biomedicinsk analytiker
E-post
jenni.bark@regionvasterbotten.se
Telefon
070-947 18 50
Johannes Dock Hälsoutvecklare, hälsodata och folkhälsobidrag
E-post
johannes.dock@regionvasterbotten.se
Telefon
070-560 60 54
Kristina Lindvall Förste forskningsassistent, medicine doktor i folkhälsovetenskap, dietist
E-post
kristina.lindvall@umu.se
Telefon
090-785 27 43
Lars Weinehall Överläkare, professor i allmänmedicin och epidemiologi
E-post
lars.weinehall@umu.se
Telefon
070-564 46 52
Maria Stefansson Hälsoutvecklare
E-post
maria.stefansson@regionvasterbotten.se
Patrik Wennberg Allmänspecialist, medicinskt ansvarig läkare för Västerbottens hälsoundersökningar (VHU). Docent och forskningskoordinator VHU
E-post
vhu@regionvasterbotten.se
Sara Bäckström Hälsoutvecklare, etnolog
E-post
sara.l.backstrom@regionvasterbotten.se
Sofia Elwér Jämställdhetsstrateg, medicine doktor i folkhälsovetenskap
E-post
sofia.elwer@regionvasterbotten.se