Centrum för informationsteknik och medicinsk teknik

Digitalisering och teknik är viktiga förutsättningar för att ge en god och effektiv vård. Region Västerbotten ligger i framkant av utvecklingen och på Centrum för informationsteknik och medicinsk teknik (CIMT) ser vi det som vår uppgift att ligga steget före.

På CIMT jobbar omkring 300 medarbetare på länets tre sjukhus i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Vi bidrar med all form av teknik för att stötta hela regionen, och samverkar med hälso- och sjukvårdsorganisationen för digitalisering i vården. Tillsammans bygger vi framtidens tekniklösningar med det övergripande syftet att skapa mer tid för vård. Hos oss har du möjlighet att utveckla och utvecklas i en miljö där du gör skillnad på riktigt.

För närvarande arbetar vi med stora initiativ som nya teknikstöd för vårdinformation, materialflöde och ärendehantering samt verktyg för mobilt arbete och samarbete.

Våra uppdrag

Vi ansvarar för teknisk utveckling inom såväl informationsteknik som medicinsk teknik och för frågor som rör strategi, säkerhet och drift. Vårt arbete spänner sträcker sig från djup teknisk infrastruktur med server, lagring, arkitektur och säkerhet, till systemutveckling och vidareutveckling av vår komplexa IT-miljö.

Inom det medicintekniska området förvaltar vi all typ av utrustning genom hela livscykeln; från upphandling och inköp via förebyggande och avhjälpande underhåll till avveckling.

Vi bedriver även medicinteknisk forskning, utveckling och utbildning för att utveckla och digitalisera framtidens hälso- och sjukvård i ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Vi finns närvarande i den dagliga hälso- och sjukvårdande verksamheten likväl som i den internationella forskningens framkant.

Inom CIMT finns även avdelningen Strålningsfysik vid Norrlands universitetssjukhus. Här arbetar drygt 20 personer varav de flesta är sjukhusfysiker. Vi är regionens experter på strålning och strålskydd.

Verksamhetschef Centrum för informationsteknik och medicinsk teknik Nils-Petter Augustsson
E-post
nilspetter.augustsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-226 55 86
HR-partner Åse Östling
E-post
ase.ostling@regionvasterbotten.se
Mobil
070-690 22 82