Grundläggande granskningar

Nedan finner du revisorernas grundläggande granskningar. Här publiceras även revisorernas missiv och ett sammandrag för varje rapport.

Missiv och sammandrag finns att hämta under respektive rubrik nedan. I de fall styrelse eller nämnd har inkommit med skriftligt svar till revisorerna finns även detta yttrande publicerat här.

Gr 08/2016 Granskning år 2016 av landstingsstyrelsen

Gr 07/2016 Granskning år 2016 av samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och primärvård

Gr 06/2016 Granskning år 2016 av måltidsnämnden i Skellefteå

Gr 05/2016 Granskning år 2016 av kostnämnden i Lycksele

Gr 04/2016 Granskning år 2016 av patientnämnden

Gr 03/2016 Granskning år 2016 av hälso- och sjukvårdsnämnden

Gr 02/2016 Granskning år 2016 av folkhögskolestyrelsen

Gr 01/2016 Granskning år 2016 av nämnden för funktionshinder och habilitering