Revisionsberättelser

Revisorerna avslutar varje verksamhetsår med att skriva en revisionsberättelse som lämnas till regionsfullmäktige. I revisionsberättelsen gör revisorerna en sammanfattande bedömning av styrelser och nämnders verksamhet under året som gått.

Revisorerna gör även ett uttalande om de anser att fullmäktige ska tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelser och nämnder.

Revisionsberättelse för år 2023

Revisionskontoret har gjort en sammanställning av de senaste 10 årens revisionsberättelser i Region Västerbotten (2012-2022).
Sammanställningen hittar du i nedanstående länk:

Revisionsberättelse för år 2022

Revisionsberättelse 2022

Revisionskontoret har gjort en sammanställning av de senaste 10 årens revisionsberättelser i Region Västerbotten (2011-2021).
Sammanställningen hittar du i nedanstående länk:

Revisionsberättelse för år 2021

Revisionsberättelse 2021

Revisionskontoret har gjort en sammanställning av de senaste 10 årens revisionsberättelser i Region Västerbotten (2010-2020).
Sammanställningen hittar du i nedanstående länk:

Revisionsberättelse för år 2020

Revisionsberättelse 2020

Revisionskontoret har gjort en sammanställning av de senaste 10 årens revisionsberättelser i Region Västerbotten (2009-2019).
Sammanställningen hittar du i nedanstående länk:

Revisionsberättelse för år 2019

Revisionsberättelse 2019

Revisionskontoret har gjort en sammanställning av de senaste 10 årens revisionsberättelser i Västerbottens läns landsting (2008-2018).
Sammanställningen hittar du i nedanstående länk:

Revisionsberättelse för år 2018

Revisionsberättelse 2018

Revisionskontoret har i december år 2018 gjort en sammanställning av alla revisionsberättelser i Västerbottens läns landsting under de senaste 10 åren (2007-2017). Sammanställningen hittar du i nedanstående länk:

 

Revisionsberättelse för år 2017

Revisionsberättelse 2017

Revisionskontoret har i december år 2017 gjort en sammanställning av alla revisionsberättelser i Västerbottens läns landsting under de senaste 10 åren (2006-2016). Sammanställningen hittar du i nedanstående länk:

Revisionsberättelse för år 2016

Revisionsberättelse 2016

Revisionsberättelse för år 2015

Revisionsberättelse 2015

Revisionsberättelse för år 2014

År 2014 blev det en delad revisionsberättelse, därav de två dokumenten nedan. Till revisionsberättelse nr 2 finns en revisionsredogörelse som redogör för dessa revisorers avvikande bedömningar i revisionsberättelsen.

Revisionsberättelse för år 2013

 Revisionsberättelse 2013

Revisionsberättelse för år 2012

Revisionsberättelse 2012

Revisionsberättelse för år 2011

Revisionsberättelse 2011

Revisionsberättelse för år 2010

Revisionsberättelse 2010

Revisionsberättelse för år 2009

Revisionsberättelse 2009

Revisionsberättelse för år 2008

Revisionsberättelse 2008

Revisionsberättelse för år 2007