Folkhögskolestyrelsen

Västerbottens folkhögskola är ett samarbete mellan Storumans och Vindelns folkhögskolor.

Folkhögskolorna leds av folkhögskolestyrelsen, som utövar den politiska styrningen av skolorna och ansvarar för verksamheten. För mandatperioden 2023-2026 har styrelsen nio ledamöter.

 

Jamal Mouneimne

Ordförande
Jamal Mouneimne (S)
Kontaktuppgifter till Jamal Mouneimne

Per Martin Jonasson

Vice ordförande
Per-Martin Jonasson (KD)
Kontaktuppgifter till Per-Martin Jonasson

 

Samtliga förtroendevalda i folkhögskolestyrelsen

Reglemente för Folkhögskolestyrelsen 

 

 

Pernilla Brändström Sekreterare
E-post
pernilla.brandstrom@regionvasterbotten.se