Regionråd

Region Västerbotten har sex regionråd som är heltidsarvoderade förtroendevalda. Det innebär att regionråden ägnar hela sin arbetstid åt uppdrag för Region Västerbotten. Regionråden är nominerade av respektive parti och formellt valda av fullmäktige.

 

 Peter Olofsson

Peter Olofsson (S), ordförande i regionstyrelsen

Kontaktuppgifter till Peter Olofsson

 

Rickard Carstedt (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Kontaktuppgifter till Rickard Carstedt

 

Anna-Lena Danielsson 

Anna-Lena Danielsson (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Kontaktuppgifter till Anna-Lena Danielsson

 

Emma Lindqvist

Emma Lindqvist (MP), ansvar för miljö, klimat och hållbarhet

Kontaktuppgifter till Emma Lindqvist

 

 Jonas Karlberg

Jonas Karlberg (V), ansvar för jämställdhet och jämlikhet

Kontaktuppgifter till Jonas Karlberg

 

 Nicklas Sandström

Nicklas Sandström (M), oppositionsråd

Kontaktuppgifter till Nicklas Sandström

Pernilla Brändström Regionrådsassistent till (S), (V) och (MP)
E-post
pernilla.brandstrom@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 73 25
Zenita Malm Regionrådsassistent till (M)
E-post
zenita.malm@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 73 45
Heléne Idahl Regionrådsassistent till Regionrådet Rickard Carstedt (S)
E-post
helene.idahl@regionvasterbotten.se
Telefon
070-280 57 12