Hur det kan vara att jobba med FoU

Intervju med en av våra kunder

Hej Birgitta! Vem är du? 


Mitt namn är Birgitta Wiesinger och jag är före detta tandläkare som nu arbetar som forsknings- och utvecklingshandledare på forsknings- och utvecklingsavdelningen på regionen i Västernorrland. På deltid så sysslar jag med mitt eget forskningsprojekt.

 

Käkvibrator

 

Vad handlar ditt forskningsprojekt om? 

I mina tidigare studier så har vi sett att det finns ett samband mellan käkfunktionsstörningar och värk i rygg och nacke, och utifrån det har vi varit intresserade av att se vilka mekanismer det kan finnas som gör att de här tillstånden ofta uppträder tillsammans, och varför de påverkar varandra. Ett sätt att studera det är att påverka sensoriska mekanismer i käkområdet. Den påverkan vi har gjort är dels att inducera smärta i käkmuskulaturen och dels att vibrera käkmuskulaturen och sedan studerar vi då utfallet i käk- och nackmotorik. Det är här mitt samarbete med MT-FoU startar då de har hjälpt till att utveckla en speciell vibrator för käkmuskulatur.

 

Hur kom du i kontakt med MT-FoU?

Vi ville vibrera käkmuskulatur och konstaterade att det finns ingenting på marknaden som är tillräckligt bra och som duger för det här syftet. Min handledare Anders Wännman hade tidigare jobbat med Tomas Bäcklund som arbetar på MT-FoU och det var den kontakten vi tog först.

 

Vilken roll hade FoU i projektet?

Vi förklarade vad vi ville ha och sedan hjälpte de till att utveckla det och var med i processen fram till en färdig produkt.

 

Vilken kompetens har MT-FoU tillfört?

Ja, det är ju den här tekniska, hur man kan lösa problemet. Vi hade ju ingen aning om hur vi skulle tillverka en käkvibrator. Det handlar ju om att med beräkningar få rätt vibrationsfrekvens, ja att helt enkelt kunna framställa en sådan här apparat.

 

Uppfyllde MT-FoU de förväntningar som ni hade på dem?

De har uppfyllt förväntningarna väl.

 

Hur har samarbetet fungerat? Kontakten?

Jag har bara väldigt positivt att säga om vår kontakt. Det har fungerat bra. Alltid när man har ringt och mejlat och haft kontakt så har jag fått svar och de har alltid varit tillmötesgående, alltid väldigt närvarande beredda att svara på frågor. Och ibland har det varit väldigt korta puckar, vi har behövt få något gjort väldigt snabbt, ändra på någonting då vi varit mitt uppe i en försöksstudie, och vi har alltid blivit väldigt trevligt bemötta, det har aldrig varit omöjligt med någonting. Det har varit väldigt trevligt att jobba tillsammans!

 

Tror du att ni kommer att vända er till MT-FoU igen?

Det här projektet har ju fött nya idéer och tankar och vi behöver kanske annan apparatur i framtiden och då vänder vi oss gärna till samma människor igen. Vi kommer nog att ha kontakt eftersom att Markus som arbetar på MT FoU är med som medförfattare på den här artikeln.

 

Om du fick ge ett tips till andra som funderar på att ta kontakt med MT-FoU, vad skulle det vara?

Jag tycker att man inte ska tveka att ta kontakt och fråga!