Utbildning

MT-FoU ger kurser och en masterutbildning i medicinsk teknik på uppdrag av Umeå universitet. Vi erbjuder också utbildning för medarbetare inom Region Västerbotten.

Undervisning

Utbildning vid Umeå universitet

MT-FoU ger kurser i medicinsk teknik på uppdrag av Umeå universitet. Från hösten 2023 ges också en masterutbildning. Området har fokus på teknik med människan i centrum och innefattar användningen av teknisk utrustning i vården. Ämnet är tvärvetenskapligt men har tonvikt på fysik och teknik.

De praktiska momenten är centrala för att förbereda studenterna för arbetslivet. Ambitionen förstärks genom att sjukhusfysiker och ingenjörer engageras i utbildningen och att sjukhusets högteknologiska utrustning används vid laborationerna. Inom medicinsk teknik behandlas avancerad teknik som används i sjukvården i dag. Målet är att utbilda ingenjörer som kan arbeta i medicinteknisk industri eller sjukvård.

 

På vår hub samlar vi information och nyheter för alla studenter inom medicinsk teknik:

Biomedical engineering hub

Kurser

Medicinsk teknik, 10 hp
Fysiologiska mätsystem, 7.5 hp
Tillämpad digital signalbehandling, 7.5 hp
Tillämpad medicinsk bildbehandling, 7.5 hp
Medicinteknisk säkerhet och riskhantering, 4.0 hpMedicinsk avbildning och analys, 7.5 hp
Från prototyp till produkt ur ett CE-perspektiv, 3.5 hp
Biomedicinska sensorer och analys, 7.5 hp
Biofluidmekanik, 7,5 hp

Du som är student har också möjlighet att göra examensarbete hos oss:

Examensarbete hos MT-FoU

Utbildning för medarbetare inom Region Västerbotten

Vi erbjuder teknikspecifika föreläsningar och workshops för medarbetare inom hälso- och sjukvård i regionen. Det kan handla om analys av medicinska bilder, teknik bakom medicinteknisk utrustning eller om medicintekniskt relaterade områden, till exempel egentillverkning och regler kring CE-märkning av medicintekniska produkter. 

Vill du veta mer om våra utbildningar? Välkommen att kontakta oss.  

 

Helena Grip Teamledare utbildning
E-post
helena.grip@regionvasterbotten.se