Anders Wåhlin

FoU - Anders Wåhlin

Jag jobbar med forskning och utveckling inom magnetresonanstomografi. Mitt arbete fokuserar på blodflödesmätningar för neurologiska tillämpningar.
 
Jag har i samarbete med ledande forskare från Umeå och Madison, USA, utvecklat flera analysmetoder för blodflödesdata som vi i forskargruppen nu använder för forskning inom stroke och demenssjukdomar.

Kontakt
Telefon: 090-785 40 81
E-post: anders.wahlin@radfys.umu.se
Hemsida på Umeå universitet