Anders Wåhlin

Anders Wåhlin

Jag jobbar med forskning och utveckling inom magnetresonanstomografi. Min egna forskning fokuserar på blodflödesmätningar för neurologiska tillämpningar. 

Examina    
Fysikerexamen 2007, Doktor i medicinsk teknik 2012, docent i medicinsk teknik 2019.    

Forsknings- och utvecklingsprojekt  
Driver ett forskningsprojekt som fokuserar på att använda 4D flow MRI för att förstå hur blodkärlens åldrande kan bidra till kognitiv svikt och demens bland äldre. I projektet arbetar för närvarande även två doktorander.  

Vetenskapliga publikationer  
Se publikationslista på Umeå universitets hemsida. 
https://www.umu.se/personal/anders-wahlin/
 

Kontakt
Telefon: 090-785 40 81 
E-post: anders.wahlin@umu.se