Helena Grip

FoU - Helena Grip

Jag är docent i medicinsk teknik. Min forskning och utveckling ligger huvudsakligen inom rörelseanalys och motorisk kontroll. Jag ingår också i forskningsgruppen vid U Motion LabMin nuvarande forskning fokuserar på knästabilitet efter korsbandsskada samt rörelsekontroll efter neurologiska skador och sjukdomar som exempelvis stroke. Rörelsen analyseras antingen med portabla (egenutvecklade) sensorsystem eller optiska 3D-system, medan samspelet mellan rörelse och hjärnaktivering undersöks med funktionell MRI.  

Jag ingår även i ledningsgruppen för Medicinsk teknik FoU där jag har ett utbildningsansvar. Sedan 2018 är jag också anställd (20 %) som adjungerad lektor vid institutionen för Strålningsvetenskaper vid Umeå universitet.  

Examina   
Docent, Medicinsk teknik, 2017 
PhD, Medicinsk teknik, 2008 
MSc, Civilingenjör Teknisk Fysik (molekylär biofysik), 2000 

Forsknings- och utvecklingsprojekt 
Bedömning av rörelsefunktion med objektiv rörelseanalys

Vetenskapliga publikationer 
Se publikationslista här. 

Kontakt 
Telefon: 090-785 40 29 
E-post: helena.grip@regionvasterbotten.se 
Hemsida på Umeå universitet