Johan Skönevik

Johan Skönevik

Jag har jobbat på MT-FoU, Region Västerbotten sedan 2004 inom olika utvecklingsprojekt och i nära samarbete med kliniska verksamheter. Det är ett mycket varierande jobb med komplexa och utmanande uppgifter inom outforskade områden. Det ger mig tillfredsställelse att vara med och skapa framtidens hälso- och sjukvård i en stor organisation (10000+) med många olika kompetenser. Jag älskar innovation, att träffa människor med driv och idéer och att arbeta tillsammans och försöka hitta de bästa sätten att använda teknik för att förbättra vården. Jag har en bred teknisk och vetenskaplig bakgrund som utvecklare, forskare, mjukvaruarkitekt, projektledare och strateg.

Min erfarenhet av att genomföra och leda projekt är lång och jag har tagit idéer i vården vidare till systemlösningar som breddinförts nationellt. På senare tid har jag jobbat med projekt som drar nytta av nya tekniker inom Artificiell intelligens. Tillsammans med en liten grupp medarbetare från regionen var jag med och tog fram Region Västerbottens digitaliseringsstrategi som jag verkligen rekommenderar att ni läser - Digitaliseringsstrategi 2025.

Examina  
Civilingenjörexamen i Teknisk Datavetenskap, Umeå Universitet, 2006. Min inriktning där var mot komputationell intelligens, robotik, AI. Jag fördjupade mig även i mycket hög grad i Linux operativsystem och ekosystemet med öppen källkod. Därefter har jag läst ett 20-tal kurser för vidareutbildning, bland annat: 

 • Good Clinical Practice  
 • Att vara innovatör och entreprenör inom medicinsk teknik 
 • Patientsäkra IT-system i vården och nya regelverk (2019) 
 • Djupa faltningsnät i medicinska tillämpningar (2020)
   

Forsknings- och utvecklingsprojekt 
Några av de projekt och uppdrag jag har jobbat med: 

 • Regionala strategier för digitalisering, e-hälsatjänster och egenmonitorering.
 • Fjärrkonsulten – ett system för att lyssna på hjärt- och lungljud som är driftsatt på många orter i länet. Projektet har banat väg för andra projekt i och med att vi har jobbat med modeller införande och förvaltning. Under 2020 har vi vidareutvecklat systemet med beslutsstöd baserat på djupinlärning/AI.  
 • MIQA – nationellt kvalitetsregister för uppföljning av strålbehandling. Systemet används även inom forskning för strukturering och anonymisering av data. 
 • Patientens egen provtagning – tekniker för att följa upp framför allt hjärtsviktspatienter med hjälp av olika sensorer som gör det möjligt att följa hälsa och behandling. Arbetet var en del av HeartNet och i samarbete med företaget Explizit och med deras produkt CheckUp. 
 • KOL-hjälpen – spirometri och CAT med ny metod som utförs i hemmet. Systemet var en förutsättning för att genomföra studien på KOL-patienter. 

Vetenskapliga publikationer 

 • Olsson, Caroline & Nyholm, Tufve & Wieslander, Elinore & Onjukka, Eva & GunnlaugssonAdalsteinn & Reizenstein, Johan & Johnsson, Stefan & Kristensen, Ingrid & Skönevik, Johan & Karlsson, Magnus & Isacsson, Ulf & Flejmer, Anna & Abel, Edvard & Nordström, Fredrik & Nyström, Leif & Bergfeldt, Kjell & Zackrisson, Björn & Valdman, Alexander. (2019). Initial experience with introducing national guidelines for CT- and MRI-based delineation of organs at risk in radiotherapyPhysics and Imaging in Radiation Oncology. 11. 88-91. 10.1016/j.phro.2019.08.006. 
 • Nyholm, Tufve & Olsson, Caroline & Agrup, Mans & Björk, Peter & Björk-Eriksson, Thomas & GagliardiGiovanna & Grinaker, Hanne & GunnlaugssonAdalsteinn & Gustafsson, Anders & Gustafsson, Magnus & Johansson, Bengt & Johnsson, Stefan & Karlsson, Magnus & Kristensen, Ingrid & Nilsson, Per & Nyström, Leif & Onjukka, Eva & Reizenstein, Johan & Skönevik, Johan & Montelius, Anders. (2016). A national approach for automated collection of standardized and population-based radiation therapy data in Sweden. Radiotherapy and Oncology. 119. 10.1016/j.radonc.2016.04.007. 
 • Montelius, Anders & Nyholm, Tufve & Gustafsson, A. & Karlsson, M.G. & Nyström, L. & Skönevik, J. & Zackrisson, Björn. (2015). PO-0993: A national database solution for radiotherapy quality registries and clinical studies. Radiotherapy and Oncology. 115. S531-S532. 10.1016/S0167-8140(15)40985-5. 
 • Nilsson, Mats & Rasmark, Ulf & Nordgren, Helena & Hallberg, Per & Skönevik, Johan & Westman, Göran & Rolandsson, Olov. (2009). The physician at a distance: The use of videoconferencing in the treatment of patients with hypertension. Journal of telemedicine and telecare. 15. 397-403. 10.1258/jtt.2009.090509. 
 • Skönevik, J & Karlsson, J & Hallberg, Per & Nyström, Leif & Olsén, Lars. (2020). A technical platform for remote monitoring of biosignals in real time. 

Kontakt 
Telefon: 090-785 4731  
E-post: johan.skonevik@regionvasterbotten.se