Nina Sundström

Nina Sundström

Jag är docent i medicinsk teknik och chef för avdelningen Verksamhetsnära informationsteknik och medicinsk teknik (VIMT). VIMTs uppdrag är att tillgängliggöra ändamålsenlig, säker och effektivt hanterad teknik inom Region Västerbotten och vi bistår med teknisk kompetens inom hela kedjan från införande/utveckling till avveckling inom medicinsk teknik samt delar av det informationstekniska området.

Jag innehar rollen som regionens medicintekniska ledningsfunktion, och det innebär bland annat att jag är ordförande för regionens gaskommitté samt deltar i regionens råd för medicintekniska produkter. Jag representerar även de norra regionerna i det nationella ledningsnätverket för medicintekniska chefer (LfMT).

Jag är föreståndare för AIM North, vilket är ett kompetenscentrum inom tillämpad artificiell intelligens (AI) för forskare i den norra sjukvårdsregionen. Genom AIM North får klinisk personal och forskare stöd med teknisk metodkompetens inom maskininlärning och AI i kliniska forskningsprojekt.

Mina forskningsområden är gång- och balansanalys, speciellt inriktad mot mätning av gång och balans i den kliniska vardagen, mätning och analys av multimodaldata från intensivvårdsövervakning samt kvalitetsregisterforskning inom området normaltryckshydrocefalus.

Jag är även adjungerad lektor (20 %) vid institutionen för Diagnostik och intervention vid Umeå universitet och ansvarar bland annat för exjobbs- och doktorandhandledning samt verkar som examinator. 

Examina   
Docent, Medicinsk teknik, 2017 
PhD, Medicinsk teknik, 2007 
MSc, Civilingenjör Teknisk Fysik, 2000     

Forsknings- och utvecklingsprojekt 
Bedömning av rörelsefunktion med objektiv rörelseanalys

Vetenskapliga publikationer 
Se publikationslistapå Umeå universitets hemsida. 

Kontakt 
Telefon: 090-785 40 28 
E-post: nina.sundstrom@regionvasterbotten.se 
Hemsida på Umeå universitet