Kirurgcentrum

Här hittar du information som du kan ge till en patient som ska remitteras till Kirurgcentrum vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Kirurgisk endoskopienhet

Vid endoskopienheten utförs gastroskopier, koloskopier och enteroskopier. Remisser till kirurgisk endoskopienhet, inklusive öppen mottagning gastroskopi, skickas elektroniskt inom Region Västerbottens journalsystem. Från och med vecka 2, 2019, kan patienter boka tid för öppen mottagning gastroskopi genom att logga in på 1177.se.

Buk- och kärlkirurgisk avdelning

Buk- och kärlkirurgisk avdelning behandlar patienter med kirurgiska sjukdomar i tjocktarm och ändtarm samt kärlkirurgiska sjukdomar. Till avdelningen kommer också patienter som blivit akut sjuka eller skadade.

Telefon till sköterskeexpedition buk- och kärlkirurgisk avdelning: 090-785 11 61

Övre bukkirurgisk avdelning

Övre bukkirurgisk avdelning behandlar patienter med sjukdomar i övre gastrointestinala delen av buken.

Telefon till sköterskeexpedition övre bukkirurgisk avdelning: 090-785 11 63

Urologisk och gynekologisk vårdavdelning

Urologisk och gynekologisk vårdavdelning behandlar patienter med urologiska och gynekologiska sjukdomar.

Telefon till sköterskeexpedition Urologisk och gynekologisk vårdavdelning: 090-785 13 38