Gruppledare

De politiska partierna i regionfullmäktige har en gruppledare som leder partiets arbete.