Kontakta Laboratoriemedicin

E-post
laboratoriemedicin@regionvasterbotten.se
Hit kan du vända dig om du har allmänna frågor eller synpunkter. Provsvar och övriga patientuppgifter får inte lämnas ut via e-post.

Verksamhetschef för Laboratoriemedicin

Ewa Lassén
090-785 37 27

Biträdande verksamhetschef

Helena Lindholm
090-785 85 98

Klinisk genetik

Avdelningschef

Sandra Näslund
072-710 39 93

Medicinsk chef

Magnus Burstedt
090-785 28 58

Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin

Avdelningschef

Elin Nordström
090-785 12 58

Medicinsk chef

Magnus Nordström
090-785 20 72

Klinisk kemi

Avdelningschef

Eva Hedström
070-347 92 25

Medicinsk chef

Johan Mathillas
070-591 92 29

Klinisk mikrobiologi

Avdelningschef

Carina Karlsson
090-785 13 13

Medicinsk chef

Annika Osterman
090-785 98 97

Klinisk patologi

Avdelningschef

Mirva Drobni
076-777 84 49

Medicinsk chef

Charlotta Andersson
090-785 28 13

Vårdhygien

Avdelningschef

Monica Eneslätt
090-785 23 67

Medicinsk chef

Anders Johansson
090-785 17 32

Biobanken norr

Avdelningschef

Sara Rebbling
070-279 01 41

Webbplats
Biobanken norr