Provmaterial rosa remiss

Här kan du få hjälp kring hur remissen provmaterial rosa ska fyllas i och vad som är viktigt att komma ihåg.

I detta block är det i princip bara att kryssa för det provtagningsmaterial som provet avser.
Vid serologiska frågeställningar där ett förlopp ska följas väljer du prov 1 för det första prov som tas på patienten under sjukdomsförloppet och prov 2 på det uppföljande provet. Dessa prov används för så kallad parallellsättning, som innebär att vid provtillfälle 2 reanalyseras även prov 1 samtidigt som prov 2 analyseras. Detta för att erhålla jämförbara värden.

Tänk på att vid frågeställning om antikroppar i ryggmärgsvätskan är det viktigt att ett serumprov tas samtidigt.

Har du ett provmaterial som inte finns som kryssval använder du raden övrigt och skriver vad det är. Förtydliga gärna i rutan för kliniska data.