AT på Norrlands universitetssjukhus

I Umeå finns Norrlands universitetssjukhus som är ”halva Sveriges” sjukhus och Norrlands största arbetsplats. På regionsjukhuset arbetar 5200 personer och inom den närliggande primärvården ytterligare 550 personer.

Två gånger per år tillsätts AT-tjänster med 18 månaders tjänstgöringstid. Särskilda AT-block med inriktning mot forskning finns och söks separat. Vårt blockupplägg innefattar obligatoriska placeringar med möjlighet till önskemål om placering inom blocken.

Utbildning och kompetensutveckling

På Norrlands universitetssjukhus börjar alla AT-läkare med två veckors introduktionsprogram med fokus på akut omhändertagande med teori och träning på Kliniska träningscentrum (KTC), inklusive A-HLR, simulatorträning och traumautbildning.

Varje tjänstgöring inleds med introduktion på arbetsplatsen och under varje tjänstgöringsavsnitt erbjuds regelbunden teoretisk utbildning och lästid motsvarande 2 timmar per vecka. Inför AT-prov erbjuds 20 timmars lästid. Det kliniska arbetet är varierande och jourtjänstgöring ingår.

I övrigt finns övergripande utbildningstid motsvarande 4 timmar per månad cirka 8 gånger per år samt ytterligare kurser som motsvarar målbeskrivningen enligt Socialstyrelsen. Som AT-läkare får du 15 000 kr i en utbildningspott för utbildning i form av kurs eller konferens enligt gällande dokument för AT-läkare i Umeå. Förutom detta erbjuds deltagande i Norrländska läkemedelsdagarna och internat om terapirekommendationer samt årlig A-HLR repetition med simulatorträning.

Inför primärvårdsplaceringen ordnas utbildningstillfällen inom gynekologi, ögon, ÖNH samt dermatologi.

Handledning

Förutom personlig handledare på varje placering finns möjlighet till grupphandledning och kopplade till klinikerna finns AT-studierektorer. Struktur för medsittning finns. 

Varje månad genomförs arbetsplatsträff där nätverk, utvärdering och utvecklingsmöjligheter tas upp. Ett AT-råd med valda representanter för gruppen träffas varje månad för att gemensamt med arbetsgivaren utveckla AT-tjänstgöringen. Förutom detta bedrivs ett fortlöpande kvalitetsarbete av AT i syfte att förbättra allmäntjänstgöringen inom Umeå med kranskommuner.

Region Västerbotten har utarbetade riktlinjer för intern ansvarsfördelning för AT. Där framgår även vad som är AT-chefens, AT-samordnarens, verksamhetschefens, handledarens och studierektorns ansvar i din utbildning. Där finns också riktlinjer för bland annat studietid.

AT-rummet

Ett AT-rum och lunchrum med arbetsstationer finns centralt placerat på sjukhuset.

Ellinor Bergdahl AT-BT-chef
E-post
ellinor.bergdahl@regionvasterbotten.se
Mobil
076-1134303
Karin Forsén HR-konsult, Umeå
E-post
karin.forsen@regionvasterbotten.se
Mobil
070-673 37 12