Arbetsplats- och förskrivarkod

Recept och hjälpmedelskort måste vara försedda med arbetsplatskod och förskrivarkod för att kunna expedieras på apotek. Recept ges dock numera bara ut i undantagsfall då elektronisk förskrivning sedan 10 maj 2022 är huvudregel.

Elektroniskt förskrivning som huvudregel gäller även vid fritidsförskrivning.
Fritidsförskrivning.

Arbetsplatskod

Arbetsplatskod är obligatorisk på recept för att patienten ska få del av läkemedelsförmån. Saknas arbetsplatskod kommer patienten att få betala fullt pris för läkemedlet/hjälpmedlet.

Tilldelning av arbetsplatskod administreras av regionerna oavsett om förskrivaren är anställd inom regionen eller inte.

Regionens egna verksamheter har idag arbetsplatskoder. En gemensam överenskommelse mellan regionen och förskrivare utanför regionen görs, för erhållande av arbetsplatskod. Ansökan om arbetsplatskod görs på särskild blankett. I ansökan framgår även vilka villkor som ska uppfyllas för att förskrivaren ska erhålla en arbetsplatskod.
Ansökan arbetsplatskod

Förskrivarkod

Ny legitimerade förskrivare får sin förskrivarkod per post i samband med att legitimationen utfärdas. Sjuksköterskor och barnmorskor tilldelas sin förskrivarkod när Socialstyrelsen godkänt deras begäran om förskrivningsrätt.

För alla recept, oavsett om det gäller vanliga läkemedel eller narkotiska preparat, krävs enligt lagstiftning förskrivarkod för att receptet skall kunna expedieras på apotek.

Socialstyrelsen får använda receptregistret för tillsyn över enskilda läkare och tandläkares förskrivning av narkotiskt läkemedel. 

Om du av någon anledning saknar din personliga förskrivarkod kan du beställa den genom att kontakta Socialstyrelsen.
Ansökan: Intyg om förskrivningsrätt, Socialstyrelsen

Information om e-förskrivning

Sedan den maj 2022 är elektronisk förskrivning huvudregel vilket också gäller fritidsförskrivare/pensionärer.

E-hälsomyndigheten tillhandahåller ett webbaserat verktyg för elektronisk förskrivning.
Förskrivningskollen E-hälsomyndigheten

Det finns andra webblösningar samt applikationer för smarta telefoner tillgängliga på marknaden som kan användas för elektronisk förskrivning.
Alfa e-recept
ApoEx e-recept
E-förskrivning
Muntra e-förskrivning

Region Västerbotten kan inte tillhandahålla hjälp och stöd för aktivering av e-förskrivning vare sig på webb eller för applikation för smarttelefon.

Beställning av receptblanketter (för reservrutin)

Regionens verksamheter kan beställa receptblanketter och ha som reservrutin. Sedan 1 maj 2021 är det en ny receptblankett.
Receptblanketter beställs hos ADDA. Som beställare kontaktar du ADDA i frågor som rör beställning, priser och leverans.

ADDA
E-post: info@adda.se
Telefon: 08 709 59 00

 

Läkemedelscentrum
E-post
lakemedelscentrum@regionvasterbotten.se