Tobaksfri duo

Vi har 25 års erfarenhet av att förebygga tobaksbruk bland unga genom metoden Tobaksfri duo.

De flesta ungdomar som börjar använda tobak gör det i 12 till 16 års ålder. Om vi kan få de unga att avstå tobak under denna tid är risken att de blir tobaksbrukare väsentligt mindre.

Tobaksfri duo är en vetenskapligt utvärderad och framgångsrik metod för att förebygga tobaksbruk. Den bygger på en strukturerad organisation, på vuxenstöd, information, attitydpåverkan och positivt grupptryck. Metoden har utvecklats i Västerbotten, med start 1993.

I stort sett alla länets år 6–9 skolor ingår i arbetet och cirka 80 procent av eleverna skriver ett tobaksfritt avtal. Under åren har ett nationellt nätverk byggs upp med stöd av Folkhälsomyndigheten. Tobaksfri duo är varumärkesskyddad, vilket innebär att ett avtal skrivs med de kommuner och skolor som önskar ingå i nätverket. Det ger dem tillgång till det material som behövs för arbetet. Mer än 80 kommuner, samt Åland ingår i dag i nätverket.

Arbetet startade som ett cancerförebyggande projekt och är i dag en permanent verksamhet som i Västerbotten drivs av Folkhälsoenheten och Folktandvården.

Mer om metoden på tobaksfriduo.se

Sociala medier och webbsidan

Tobaksfri duo har en egen webbsida och finns på flera sociala medier. Hemsidan innehåller aktuell information, reportage, förmåner och en webbshop.

Tobaksfri duos handledning

Tobaksfri duos "Handledning för dig som vill förebygga tobaksbruk bland unga" beställs kostnadsfritt. Den är för dig som arbetar med metoden på skolor och annan verksamhet och till dig som vill läsa mer om metoden. Beställs via shoppen på Tobaksfri duos webbsida.

Webbshoppen

Snacka går ju

"Snacka går ju!" är en metodsamling som inspirerar till samtal om livsstil i allmänhet och tobak i synnerhet. Den har arbetats fram under lång tid som en del av det så kallade dialogprojektet i Västerbotten, ett arbete för att förebygga ungas tobaksbruk och ett komplement och verktyg i arbetet med Tobaksfri duo. Beställs via shoppen på Tobaksfri duos webbsida.

Webbshoppen

Jeanette Carlsson Hälsoutvecklare, leg.arbetsterapeut
E-post
jeanette.carlsson@regionvasterbotten.se
Telefon
073-0887193