Salutdagarna

Syftet med Salutdagarna är att vidmakthålla Salut-satsningens hälsofrämjande insatser. Basen är lärandeseminarium med fokus på systematisk förbättringsarbete. Dagarna är också en plattform för samverkan och ett tillfälle för erfarenhetsutbyte.

Kompetensutveckling gällande målområde:

  • trygga och goda uppväxtvillkor
  • ökad fysisk aktivitet
  • goda matvanor.

Salutdagarna riktar sig mot personal inom:

  • barnhälsovård
  • familjecentral
  • folktandvård
  • mödrahälsovård
  • socialtjänst
  • öppen förskola.

Salutdagarna 2024

Datum för Salutdagar 2024, mer information kommer efter sommaren.

Onsdag 20 november i Lycksele.

Tisdag 26 november i Skellefteå

Torsdag 28 november och onsdag 4 december, Umeå. Återkommer om områdesindelning.

Salutdagarna 2023

Familjeliv och normbrytande funktionalitet

Temat utgår från materialen:

En förälder blir till  
Förstå familjen

Presentationer från dagarna:

Välkommen och inledning samt workshop och diskussion

Föreläsning Christine Bylund, Umeå universitet

Salutdagarna 2022

Samtalet som verktyg för bättre levnadsvanor

Moderator: Anneli Ivarsson, barnläkare och professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap.

Föredragshållare: Cecilia Edström, Gabriella Sjöström Green och Johannes Dock, hälsoutvecklare, folkhälsoenheten, samt representanter från verksamheterna som ingår i Saluts arbetsprocesser

Det börjar med barnen - hur är läget i Västerbotten?

Nationellt vårdprogram för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

På gång inom Salut-satsningen – exempel från verksamheterna:
Föräldrastöd i grupp

Mödrahälsovård och tandvård

Swelife

 

Att stötta till förändring med samtalet som verktyg

Hur och när tar vi med barnet i samtalet?

Salutdagarna 2021

Barnhälsovården, Välkommen, Salut-satsningen

Johanna Kuisma Löfbom, Kompetenscentrum mödra- och barnhälsovård
Anneli Ivarsson, folkhälsoenheten

2021-02-18 Salutdag BHV Intro.pdf

Enskilt föräldrasamtal

Anna Falck, Kompetenscentrum mödra- och barnhälsovård
Emma Wasara, folkhälsoenheten

2021-02-18 Salutdag BHV Enskilt föräldrasamtal.pdf

Mödrahälsovården

Hanna Nyström, Kompetenscentrum mödra- och barnhälsovård
Cecilia Hellberg, folkhälsoenheten

Viktstabilitet och föräldrastöd i grupp

Hanna Nyström, Kompetenscentrum mödra- och barnhälsovård
Cecilia Hellberg, folkhälsoenheten

2021-02-23 Salutdag MHV.pdf

Öppen förskola, välkommen, Salut-satsningen

Anneli Ivarsson och Cecilia Hellberg, folkhälsoenheten

Hur vi stöttar föräldrar med särskilda behov

Anette Lundman, Råd och stöd, Umeå

Hälsofrämjande arbete i en pandemi

Ulrika Block, Första linjen, Umeå kommun

2021-03-03 Salutdag öppen förskola.pdf

Folktandvården

Karin Sunnegårdh, folktandvården
Anneli Ivarsson, folkhälsoenheten

2021-03-04 Salutdag FTV Intro.pdf

Barnets väg i tandvården

Karin Sunnegårdh, Johanna Gyll och Emelie Larsson, folktandvården

2021-03-04 Salutdag FTV KSG.pdf
2021-03-04 Salutdag FTV JG.pdf
2021-03-04 Salutdag FTV EL.pdf

Utvärdering 

2020-03-23 Utvärdering Salutdagarna 2021.pdf

Program

Program Salutdagarna 2021.pdf

Salutdagarna 2020

Ämnet för dagarna

Kulturell medvetenhet och kompetens– att möta barn och föräldrar på lika villkor och tar liksom tidigare år avstamp i boken En förälder blir till.
Under dagen kommer vi också att knyta an till barnkonventionen och summera visionen.

Salutdagarna 2019

Ämnet för dagarna

Psykisk hälsa – om att se till hela familjens hälsa och för barnets bästa vara uppmärksam på hur föräldrarna mår.

Bildspel och minnesanteckningar

På gång inom Salut-satsningen, aktuella arbetsprocesser:

En förälder blir till - psykisk hälsa:

Hur mår föräldrar och 3-åringar i Västerbotten:

Vardagsbekymmer i familjer idag:

Salutdagar 2018

Salutdagar 2017

Salutdagar 2016

 Salutdagar 2015