VLL Innovation AB

VLL Innovation AB är innovationsbolaget som under tre år drev Region Västerbottens, tidigare Västerbottens läns landsting, arbete med innovation och partnerskap mellan vård och industri.

Bolaget bildades med politisk enighet 2015 och under åren 2016-2018 var det en motor för att på ett systematiskt sätt stärka innovationsarbetet och innovationsmottagligheten i vården i Västerbotten, men också ett verktyg som under åren stärkt Västerbottens förmåga till partnerskap – såväl internt som externt. Idag är verksamheten en integrerad del av FOU-staben och fortsätter att utgöra en dörr in för de externa parter som vill bedriva partnerskap ”på riktigt”, bortom traditionella kund-och leverantörsrelationer och typiska huvudmannagränser – direkt i vårdens vardag.

Läs mer om värdeskapande innovation i partnerskap här: Värdeskapande innovation i partnerskap

Se en kort film om VLL Innovation AB och det arbete som under dessa år skedde med AbbVie, Philips och Roche Diagnostics.

 

Örjan Norberg Enhetschef Innovation och forskningsanslag
E-post
orjan.norberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-309 18 68
Elham Pourazar Strateg Innovation och partnerskap, FOU-staben
E-post
Elham.Pourazar@regionvasterbotten.se
Mobil
073-061 51 61