Vuxenhabilitering råd och stöd

Enheten vuxenhabilitering råd och stöd hjälper personer som har en stor och varaktig funktionsnedsättning och har svårt att få sin vardag att fungera. Stödet har fokus på funktionsnedsättningen och dess konsekvenser och kan ges till personen själv och/eller omgivningen.

Vuxenhabilitering på 1177.se

Söker du som patient eller anhörig kontaktuppgifter till vuxenhabiliteringen i Västerbotten?

Vuxenhabilitering på 1177.se

Vuxenhabilitering råd och stöd är en länsövergripande specialistverksamhet och finns i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Personalen består av till exempel kuratorer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och psykologer.

Vuxenhabilitering råd och stöd erbjuder:

  • Särskilda habiliteringsinsatser enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen).
  • Råd och stöd enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Kontakta oss

Ansökningar och frågor om ansökningar

LSS-handläggare
Ungdoms- och vuxenhabilitering råd och stöd
Akutvägen 2A
Norrlands universitetssjukhus
90185 Umeå

Telefon: 090-785 71 31 

Gerd Lundström Avdelningschef Ungdom- och vuxenhabilitering råd och stöd Umeå
E-post
gerd.lundstrom@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 74 66
Jonna Kling Segrén Avdelningschef barn- och ungdomshabilitering Umeå
E-post
jonna.kling.segren@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 42 35
Sara Frank Avdelningschef barn- och ungdomshabiliteringen Lycksele
E-post
sara.frank@regionvasterbotten.se
Telefon
0950-393 63
Malin Boman Avdelningschef barn- och ungdomshabiliteringen Skellefteå
E-post
malin.boman@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 07 14