Hälsovalsmärket

Länets medborgare ska tydligt kunna se vilka hälsocentraler och sjukstugor som är anslutna till Hälsoval Västerbotten och därmed ingår i Västerbottens läns regions skattefinansierade vårdutbud. Alla hälsocentraler och sjukstugor som är godkända inom Hälsoval Västerbotten ska därför använda ett enhetligt märke när de kommunicerar med allmänheten.

Hälsovalsmärket ska användas i all kommunikation med allmänheten, så som annonser, kallelser, broschyrer och på webbsidor. Märket fungerar som en kvalitetsstämpel och signalerar att hälsocentralen uppfyller regionens krav.

Endast hälsocentraler och sjukstugor som är godkända inom Hälsoval Västerbotten får använda märket. Mer information om hur hälsovalsmärket ska användas finns i de grafiska riktlinjerna.

Hälsovalsmärket för nedladdning

Hälsovalsmärket finns i två huvudvarianter: stående och liggande. Märket laddas hem genom att högerklicka på länken och välja ”Spara mål som…”(Windows), eller klicka (Mac). Vi har för tillfället problem med ladda upp logotyper i eps-format på denna sida. Vid behov av dessa format, kontakta Elisabeth Sund, se kontaktuppgifter nedan.

Logotyp i färg, liggandet 
Ladda ned: eps (CMYK) | eps (PMS) | jpg |

Hälsovalsmärket i färg, liggande


Logotyp i svart för enfärgstryck, liggande
Ladda ned: eps | jpg |

Hälsovalsmärket i svart, liggande


Logotyp i färg, stående
Ladda ned: eps (CMYK) | eps (PMS) | jpg |

Hälsovalsmärke i färg, stående


Logotyp i svart för enfärgstryck, stående

Ladda ned: eps | jpg |

Hälsovalsmärket i svart, stående

Har du frågor om hälsovalsmärket och hur den används, kontakta Elisabeth Sund, grafisk formgivare, regionens kommunikationsstab, tel 090-785 18 49.