Kliniskt forskningscentrum

Kliniskt forskningscentrum, KFC, är en för region och universitet gemensam resurs för patientnära klinisk forskning. KFC kan ge stöd från idé till avslutad studie: allt från lokaler, utrustning och GCP-utbildade forskningssjuksköterskor till studiestöd vid ansökningar, projektplanering, monitorering och slutrapportering.

Nyttjandet av lokaler, laboratorier och enklare utrustning är kostnadsfri för akademisk (ej företagssponsrad) forskning som ansökt om och fått plats. Användning av mer komplicerad utrustning som kräver personalresurs debiteras. För kliniskt studiestöd är ett första rådgivande besök kostnadsfritt.

På KFC bedrivs både akademiska och företagssponsrade studier. Lokalerna är öppna för forskare från alla regionsverksamheter och universitetsenheter. 

Resurser på KFC (urval)

 • Erfarna forskningssjuksköterskor och undersköterskor
 • Mottagningsrum och skrivplatser
 • Laboratorium för hantering av prover, centrifuger, kylcentrifuger
 • EKG-apparat
 • Ultraljudsapparat för ekokardiografi
 • DXA för bentäthetsmätning och analys av kroppssammansättning
 • RMR för indirekt kaliometri
 • Infusionspumpar
 • Sängar för undersökning

Förfrågningar görs via klinisktforskningscentrum@regionvasterbotten.se

Tjänster inom kliniskt studiestöd

 • Ansökan till Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket
 • Anmälan till ClinicalTrials.gov
 • Case Report Form (CRF)
 • Good Clinical Practice (GCP) utbildning och support
 • Monitorering
 • Statistikerstöd
 • GCP-utbildade forskningssjuksköterskor
 • Studieavslut (Slutrapportering av studie)
 • Studieprotokoll (skriva/ge stöd)
 • Studieförfrågningar (feasibility)
 • Stöd vid projektledning/projektplanering
 • Support vid avtalsskrivning  och kostnadsberäkning t.ex. mellan klinik och läkemedelsföretag
 • Support vid säkerhetsrapportering / SUSAR
 • Tillgång till Clinical Trial Information System (CTIS), för ansökan om klinisk läkemedelsprövning (huvudman Region Västerbotten)
 • Tillgång till clinicaltrials.gov för registrering av en planerad klinisk studie (huvudman Region Västerbotten)

För mer information kontakta: klinisktforskningscentrum@regionvasterbotten.se

Kliniskt forskningscentrum finns på Norrlands universitetssjukhus, målpunkt H02 och H12.

KFC välkomnar nya studier och nya nyttjare!

Sprid gärna information till kollegor som vill ha stöd att genomföra en klinisk studie. Vi berättar gärna om verksamheten vid ett enhetsmöte eller i ledningsgrupp.

Anna Ramnemark Enhetschef, Kliniskt forskningscentrum
E-post
anna.ramnemark@regionvasterbotten.se
Telefon
070-311 43 96