Utbildningar

Kliniskt forskningscentrum anordnar årligen ett antal utbildningar inom klinisk forskning och forskningsmetodik. Lunchprogram för statistikföreläsningar hittar du längre ned på sidan.

____________________________________________________________________________________

Grundkurs i Good Clinical Practice

Onsdag den 29 september 2021

kl. 08.30-16.30

Kursen hålls via videolänk med egen dator.

 • Deltagare
  Kursen vänder sig till dig som ska arbeta med kliniska prövningar och behöver kunskaper inom området Good Clinical Practice samt kliniska prövningar.
 • Innehåll
  Kursen ger översiktliga kunskaper vad gäller regelverk, kvalitetssäkring,
  planering, genomförande samt avslutande av kliniska studier.
 • Föreläsare
  Anders Hellgren, Hellgren GCP Consulting AB
  Inger Ekman, Läkemedelsverket
 • Sista anmälningsdatum är den 24 september. Efter sista anmälningsdag återkommer vi med mer information samt program för dagen.

Inbjudan till grundkurs i GCP

____________________________________________________________________________________

Oredlighet i forskning – Kjell Asplund

Är alltid forskning sann? Föreläsare Kjell Asplund, professor emeritus och författare till boken ”Fuskarna” berättar om forskarna som bedrog vetenskapen i oredlighet i forskning.

Kjell Asplund var medicinsk expert i utredningen om Thomas Quick och ledde den interna utredningen på Karolinska Universitetssjukhuset om fallet Paolo Macchiarini.

onsdag 24 november 2021

14.00-16.00

Plats: Teams. Möteslänk får du i samband med anmälan. OBS! Begränsat antal platser.

Anmälan samt programinformation se inbjudan

Inbjudan

____________________________________________________________________________________

Fördjupningskurs i Good Clinical Practice

Onsdagen den 24 november 2021

08.30 – ca 16.00

Kursen hålls via videolänk med egen dator

Som en del av Forum Norr samarbetet ges kursen ges också via videolänk till Region Norrbotten, Region Västernorrland samt Region Jämtland Härjedalen

För vem
Kursen vänder sig till Dig som har tidigare gått en grundläggande endagskurs i GCP och/eller jobbat ett tag med klinisk forskning och är intresserad av att fördjupa/uppdatera dina kunskaper.

Prövare i kliniska läkemedelsstudier, och även andra medarbetare som delegerats uppgifter i prövningen, ska ha adekvat kunskap samt dokumenterad utbildning i GCP. Detta ska uppdateras regelbundet och denna kurs lämpar sig bra som en sådan GCP uppdatering och/eller som komplettering till tidigare GCP-utbildning.

Föreläsare
Anders Hellgren, Hellgren GCP Consulting AB
Kjell Asplund, professor emeritus och författare till boken ”Fuskarna”

Anmälan samt programinformation se inbjudan

Inbjudan

____________________________________________________________________________________

Lunchprogram för statistikföreläsningar

 • 30 september 2021 kl 12-13 Demonstration av det öppna statistikprogrammet JAMOVI
  Henrik Holmberg, Region Västerbotten/ institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet
   https://umu.zoom.us/j/61397725099
 • 20 oktober 2021 kl 12-13 Power/stickprovsdimensionering
  Simon Vallin, Region Västerbotten / institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet
   https://umu.zoom.us/j/61397725099
 • 29 oktober 2021 kl 12-13 Hantering av datumvariabler i forskningsdata
  Robert Lundqvist, Region Norrbotten / Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet
   https://umu.zoom.us/j/61397725099

I många studier ingår tider och bearbetning av sådana. Konvertera en uppgift om datum typ “210920” till ett fungerande datumformat, extrahera födelsedatum ur personnummer, räkna förfluten tid mellan två tidpunkter mm. Tanken är att peka på några vanliga frågeställningar och sätt att lösa dessa. Beskrivningen kommer att utgå från SPSS, men eftersom all vettig statistisk programvara har liknande funktioner är målet att genomgången ska vara relevant även för användare av andra system än just SPSS. Hänvisningar till stödmaterial/metodbeskrivningar kommer också att göras.

 • 23 november 2021 kl. 12-13 An introduction to confounding, causal inference and DAGs. (In English)
  Anna Lindam, Region Jämtland Härjedalen / Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet
   https://umu.zoom.us/j/61397725099

An established praxis in observational studies is to adjust for potential confounders when analysing the causal relationship between exposure and disease. Statistical adjustment needs however to be used with caution, as it might if used incorrectly introduce bias instead of removing it from the analysis. The seminar will give an introduction to confounding in causal inference and how DAGs (Directed Acyclic Graphs) can assist in deciding when to adjust for potential confounders. 

 •  15 december 2021 kl 12-13 Bias in cohort studies (In English)
  Christel Häggström, Region Västerbotten/ Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet
   https://umu.zoom.us/j/61397725099

Examples of different types of selection and measurement (also called classification/information) biases that may affect cohort studies. Selection bias occurs when there is a systematic difference between the characteristics of the people selected for the study and those who are not. Measurement bias occurs when the separate measurement or classicfication of exposure or endpoint are inaccurate (do not measure corretly what they are supposed to measure).

 •  20 januari 2022 kl 12-13 Relativ risk för oddskvotsförvirring? Om olika sätt att uttrycka och jämföra risker.
  Per Liv, Region Västerbotten/ Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet
   https://umu.zoom.us/j/61397725099

Binära utfall (frisk/sjuk, vid liv/död) är vanliga i medicinsk forskning. Inte sällan vill man jämföra risk för ett utfall, mellan t.ex. två olika behandlingar, eller mellan en behandling och placebo. Det finns flera olika sätt att uttrycka behandlingseffekter, t.ex. med oddskvoter, relativa risker, absoluta riskskillnader och numbers needed to treat, och den här föreläsningen kommer att ta upp olika för- och nackdelar med några av de vanligaste måtten.

_______________________________________________________________________________

 

Vill du veta mer om kliniska forskningscentrum

Kliniskt forskningscentrum
E-post
klinisktforskningscentrum@regionvasterbotten.se