Utbildningar

Kliniskt forskningscentrum och Forum Norr anordnar årligen ett antal utbildningar inom klinisk forskning och forskningsmetodik.

GCP-utbildningar

Good Clinical Practice (GCP) är en internationell standard för hur kliniska prövningar ska genomföras med syfte att säkerställa att insamlad forskningsdata och resultat är korrekta, samt att studiedeltagarens säkerhet, rättigheter och integritet skyddas. Denna kunskap är bra att ha även för dig som arbetar med andra kliniska studier än prövningar av läkemedel eller medicintekniska produkter.

Vi arrangerar årligen grundkurs, en digital grundutbildning, fördjupningskurs och repetitionskurs i Good Clinical Practice, samt GCP för verksamhetschefer.

Alla våra GCP-utbildningar, utom GCP för verksamhetschefer, berättigar till ett Transcelerate-godkänt intyg.

Mer information, utbildningstillfällen och anmälan

Juridik för kliniska forskare

Hur kan och får jag ta del av data från vården för min kliniska forskning? 

Grundläggande utbildning i juridik för kliniska forskare kring de regler, lagar och verktyg som styr vad man får och kan göra i sin forskning.

Mer information, utbildningstillfällen och anmälan

Statistikutbildningar

Lunchföreläsningar i statistisk metod, digitalt deltagande.

Mer information och program

Introduktion till klinisk forskning

Kliniska Studier Sverige har tagit fram en introduktionsfilm som ger en inblick i vad klinisk forskning är, varför den behövs, hur den utförs och vem som har nytta av klinisk forskning. 

Filmen riktar sig främst till personal inom hälso- och sjukvård som inte själva är forskningsaktiva. Den kan även ge allmänhet, patienter och intresseorganisationer en bättre inblick i hur vården utvecklas genom klinisk forskning.

Se filmen och ta del av diskussionsunderlag

Kliniskt forskningscentrum
E-post
klinisktforskningscentrum@regionvasterbotten.se