Utbildningar

Kliniskt forskningscentrum anordnar årligen ett antal utbildningar inom klinisk forskning och forskningsmetodik. Lunchprogram för statistikföreläsningar hittar du längre ned på sidan.

____________________________________________________________________________________

GCP-utbildningar

Kurserna vänder sig till dig som arbetar med eller planerar att arbeta med kliniska prövningar och behöver kunskaper inom området Good Clinical Practice. GCP är riktlinjer för hur kliniska prövningar ska genomföras för att säkerställa att data och resultat är korrekta samt att studiedeltagarnas rättigheter, integritet och konfidentialitet skyddas. 

Nedan hittar du de GCP-utbildningar som Kliniskt Forskningscentrum arrangerar årligen. 

Alla våra GCP-utbildningar berättigar till ett Transcelerate-godkänt intyg.

Grundkurs i Good Clinical Practice

Kursen ger översiktliga kunskaper vad gäller regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomförande samt avslutande av kliniska prövningar. 

Kursen vänder sig till dig som inte tidigare har gått en grundkurs i GCP.

Kurstillfällen under året har passerat. Återkommer under 2023.

Repetitionskurs i Good Clinical Practice

Kursen ger en repetition vad gäller regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomförande samt avslutande av kliniska prövningar. 

Prövare i kliniska läkemedelsstudier, och även andra medarbetare som delegerats uppgifter i prövningen, ska ha adekvat kunskap samt dokumenterad utbildning. Detta ska uppdateras regelbundet och lämpar sig bra som en sådan GCP-uppdatering. 

Kursen vänder sig till dig som tidigare gått en kurs i GCP någon gång de senaste fem åren och behöver en repetition i GCP.

Kurstillfälle under året har passerat. Återkommer under 2023. 

Fördjupningskurs i Good Clinical Practice

Kursen ger fördjupade kunskaper vad gäller regelverk, kvalitetssäkring, planering, genomförande samt avslutande av kliniska studier. 

Kursen vänder sig till dig som tidigare har gått en grundläggande endagskurs i GCP och/eller jobbat ett tag med klinisk forskning och är intresserad av att fördjupa eller uppdatera dina kunskaper. 

Prövare i kliniska läkemedelsstudier, och även andra medarbetare som delegerats uppgifter i prövningen, ska ha adekvat kunskap samt dokumenterad utbildning i GCP.

Kurstillfälle under året:

Dag: Tisdag den 22 november 2022
Tid: kl. 8.30-16.30
Plats: Digitalt
Anmälan: Inbjudan till fördjupningskurs i GCP

_________________________________________________________________________________

Övriga utbildningar

Lunchprogram för statistikföreläsningar

Program för hösten 2022

_______________________________________________________________________________

 

Vill du veta mer om kliniska forskningscentrum

Kliniskt forskningscentrum
E-post
klinisktforskningscentrum@regionvasterbotten.se