TBK - Substratenheten

TBK står för teknisk biokemisk enhet och är laboratoriemedicins resurs för substratproduktion, organiserad under klinisk mikrobiologi. Substrat syftar på de fasta och flytande odlingsmedier, transportbehållare för kliniska prover, reagenser, buffertar och andra lösningar som används över hela laboratoriemedicins verksamhet.

För att sjukhusets laboratoriediagnostik ska fungera tillförlitligt ställs höga kvalitetskrav på det substrat som används. TBK säkerställer detta genom att jobba med ackrediterad metodik och utrustning, liksom enligt kvalitetssystemet Good Laboratory Practise, GLP. Verksamheten präglas därtill av ett brett kunnande och lång erfarenhet inom branschen. Bland TBK:s tekniska utrustning utmärks särskilt toppmoderna mediaberedare och plattgjutningmaskiner, autoklaver avsedda för avdödning av patogent material och två state of the art autoklaver som är speciellt anpassade för sterilisering av farmaceutiska produkter. Alla autoklavprocesser övervakas och dataloggas med total spårbarhet.

Därutöver har TBK tillgång till ett brett register av kemikalier, vilket möjliggör ett rikt produktutbud.

Utöver sitt varierade sortiment har TBK även möjlighet att erbjuda skräddarsydda produkter efter kundens önskemål. TBK har som uppdrag att först och främst tillgodose substratbehovet på laboratoriemedicins olika avdelningar, där klinisk mikrobiologi utgör den främsta, men har utöver det kapacitet att även arbeta mot många olika kunder utanför sjukhuset.

De externa kunderna återfinns inom verksamheter som sjukvård, livsmedelsindustri och forskning inom medicin, växtfysiologi, molekylärbiologi och kemi. TBK har också faciliteter för diskning och sterilisering och erbjuder även dessa tjänster till kunder utanför avdelningen.

Beställningar TBK

Alla produkter som tillverkas på TBK kan beställas direkt från TBK. Beställningar ska skickas skriftligt via e-post. Vi ber om framförhållning på fem arbetsdagar före önskat leveransdatum.

E-post
tbk@regionvasterbotten.se

Avhämtning av beställda varor

Öppettider:
Måndag-Fredag kl 12.30-13.30

Adress:
Norrlands universitetssjukhus
Klinisk mikrobiologi
Byggnad 6C, våning -1
Målpunkt R-12

Kontakt

Frågor om beställningar

TBK-expedition
E-post: tbk@regionvasterbotten.se
Telefon: 090-785 11 28

Förfrågningar nya produkter

Jannek Hauser
Laboratorieingenjör
E-post: jannek.hauser@regionvasterbotten.se
Telefon: 090-785 87 99

Jannek Hauser Laboratorieingenjör
E-post
jannek.hauser@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 87 99