Nätverk för forskningssjuksköterskor

Kliniskt forskningscentrum anordnar regelbundet träffar för forskningssjuksköterskor och annan personal som arbetar med forskning inom Region Västerbotten och Umeå universitet.

Forskningssjuksköterskenätverk

Under träffen tas ett eller flera aktuella ämnen upp och möjlighet till diskussion och nätverkande ges. Liknande lokala träffar anordnas även i de övriga regionerna som ingår i Forum Norr, det vill säga Norrbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland.

För att ansluta till nätverket, kontakta Kliniskt forskningscentrum.

Info om kommande träffar samt övrig information som kan vara relevant för nätverket meddelas i nyhetsbrevet som skickas ut ett antal gånger per år. Kontakta Kliniskt forskningscentrum för att prenumerera på nyhetsbrevet.

Kliniskt forskningscentrum
E-post
klinisktforskningscentrum@regionvasterbotten.se