Barn- och ungdomstandvård

Alla barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med det kalenderår de fyller 23 år. Vården omfattar all tandvård, även specialisttandvård såsom tandreglering om detta bedöms nödvändigt.

I Västerbottens län kan barn och ungdomar från och med två års ålder välja vilken tandklinik de vill gå till.

Styrande riktlinjer och stödjande vårdprogram för tandvårdsverksamheten kommer att uppdateras inom kort.

Styrande riktlinjer

Stödjande vårdprogram

Bedömningstandläkare
Telefon
090-785 71 95