Teckenspråk

Vill du kontakta Tolkcentralen?

Tolkbeställning för akuta uppdrag utanför kontorstid:
0910-70 13 15 (tal/text)
070-785 03 02 (sms)

Besök Tolkcentralen i Västerbotten på 1177.se

Teckenspråk på 1177.se

På 1177.se finns viss teckenspråkstolkad information.

Teckenspråkstolkad information på 1177.se