Persiska/Farsi/فارسی

Här finns samlad information på persiska/farsi.

در اينجا اطلاعاتی به زبان فارسی وجود دارد

På webbplatsen 1177.se hittar du översatt information om hälsa och vård.

در وبسایت راهنمای خدمات درمانی 1177 اطلاعات ترجمه شده در مورد بهداشت و درمان وجود دارد. از وبسایت

1177.se på persiska/farsi بازدید کنید

Tolktjänst / خدمات مترجم

1177.se/other-languages