Upphandlade läkemedel

En regional upphandling av rekvisitionsläkemedel till sjukhus, primärvård och tandvårdskliniker genomförs i olika omgångar under året.

Rekvisitionsläkemedel till vården i Västerbotten upphandlas enligt Lagen om Offentlig Upphandling. Region Västerbotten upphandlar dessa läkemedel tillsammans med Region Norrbotten, Region Jämtland-Härjedalen samt Västernorrland för att kunna komma upp i volym och omsättning. Läkemedelsgruppens omsättning och volym styr ifall den läggs ut till upphandling. Läkemedelsföretagen väljer om de lägger ett anbud eller inte och regionerna har ett antal kriterier som styr vilket läkemedel de kommer att anta. Upphandlingen leder oftast till att regionen kan köpa läkemedel till ett lägre pris. Vid restsituationer kan företag allokera läkemedel till de regioner som upphandlat deras läkemedel.

Avtalen gäller oftast 2 år med möjlighet att förlänga dem 1+1 år. Se dokumentet nedan för att se hur länge avtalen på nuvarande upphandlade läkemedel gäller.

Om du har synpunkter kring läkemedel och upphandling kontakta gärna annalena.m.berglund@regionvasterbotten.se.

Ändringar inför oktober: 

  • Fliken för vacciner: Vi har tagit bort de som är rangordnade nr 2.  Det står dock fortfarande en 1a kvar i rangordningskolumnen för att indikera att det finns en nr 2.
  • Varunumren på Encepur är korrigerade efter kontroll med ADDA.
  • Komplettering med Ropivacaine B. Braun 2 mg/ml, 10x200 ml.
  • Varunummerbyte för Aclasta 5 mg/ml kommer ske så snart det gamla vnr är slutsålt. Har därför lagt in båda varunummer i listan.

Upphandlade revisitionsläkemedel 20231001

 

Upphandling av diabeteshjälpmedel

Förbrukningsartiklar inom diabetesvården upphandlas gemensamt av regionerna i norra sjukvårdsregionen, vilket innebär stora fördelar genom samordning och kostnadsförbättring av sortimentet samt att hanteringen och användningen av förbrukningsartiklarna effektiviseras.

Produkter och priser uppdaterade i avtalsdatabas www.e-avrop.com/vll/e-Avtal

Vid avtalsfrågor om upphandling av diabeteshjälpmedel, kontakta
Johan Wahlström
Upphandlare Region Västerbotten
Telefon: 090-785 85 32
E-post johan.wahlstrom@regionvasterbotten.se

• Vi har kompletterat vissa varunummer med GSK för att säkerställa att vi får leverans (och rätt pris) av Encepur om de redan avtalade varorna restar