Så utvecklar vi regionens verksamheter

Vi arbetar ständigt för att utvecklas och möta morgondagens behov av hälso- och sjukvård.

Vi delar gärna med oss av erfarenheter från våra verksamhetsutvecklande projekt. På de här sidorna hittar du information om några av dem, till exempel vårt pilotprojekt Vårdnära service.

Forskning, utveckling och innovationer

Forskning, utveckling och innovation är viktig för hälso- och sjukvården, för välfärden och för den regionala utvecklingen. Vi har ett nära samarbete med Umeå universitet och bedriver både patientnära forskning och forskning inom spetsområden.

Forskning och utveckling

Kunskapsstöd för våra samarbetsparter

Inom en del områden har vi kunskpasstödjande uppdrag för våra samarbetsparter i regionen. Att vi delar med oss av den kunskap vi bygger upp är en viktig del i vårt samarbete med andra aktörer både inom regionen och i resten av landet.

Kunskapsstöd