Anatomi och typ av plexusskada

Vad är då en plexus brachialisskada? Hur uppstår den och vem drabbas?

Plexus brachialis betyder armens nervfläta och består av nerverna som styr muskelfunktion och känsel i axel, arm och hand. Nervernas uppgift är att förmedla hjärnans signaler ut till musklerna och det är också via nerverna som känselinformation skickas till hjärnan. 

Plexus brachialis har sitt ursprung i fem nervrötter; C5, C6, C7, C8 och T1, som går ut från halsryggen och översta delen av bröstryggen och som strålar samman och delas upp i olika nervstammar. De olika nervstammarna delas sedan upp och försörjer olika muskler i axel, arm och hand.

Patienterna delas in i två kategorier

Plexusskadorna kan delas in i två huvudkategorier. Den ena är barn som drabbas i samband med en besvärlig förlossning och kallas för födelserelaterad eller obstetrisk plexusskada, OBP. Den andra är personer som utsätts för kraftigt våld, till exempel vid en trafikolycka och kallas för traumatisk plexusskada, TBP.

Födelserelaterad plexusskada

Traumatisk plexusskada

Hur en plexusskada påverkar armen beror både på vilken nivå skadan har drabbat och till vilken grad nerverna är skadade.

Nivå på plexusskada

En skada på plexus brachialis kan drabba olika delar av nervflätan olika svårt. Nivån på skadan bestämmer vilken/vilka funktioner som påverkas:

 • C5 och C6 bildar övre nervstammen, truncus superior, som styr axeln samt armbågens böjfunktion och registrerar känsel i bland annat tummen.
 • C7-roten deltar i armbågs-, handleds- och fingersträckning och registrerar känseln i pek- och långfinger.
 • Rötterna C8 och Th1 går samman och bildar nedre nervstammen, truncus inferior, som styr handens gripfunktion samt registrerar känseln i lill- och ringfinger. 

anatomi, plexus brachialis

Plexus brachialis utgår från nervrötterna C5-Th1. Följande nerver kan påverkas:

 • Suprascapularis styr utåtrotation i axeln och deltar när man lyfter armen utåt/uppåt.
 • Pectoralis lateralis och medianus styr den stora bröstmuskeln.
 • Musculocutaneus armbågsböjningen och registrerar känseln på underarmens insida.
 • Axillaris styr den stora muskeln över axeln som är den starkaste när man lyfter armen ut från kroppen och registrerar känseln på utsidan av överarmen.
 • Medianus registrerar känseln i tumme, pek-, lång- och halva ringfingret och styr mycket av knytfunktionen i fingrarna.
 • Radialis registrerar känsel på handryggen och styr sträckning av fingrar och handled.
 • Ulnaris registrerar känseln i lillfingret, halva ringfingret och deltar även vid knytningen av fingrarna samt är viktig vid koordinationen av fingerrörelserna.
 • Thoracodorsalis styr den stora ryggmuskeln som för armen mot sidan av kroppen och hjälper till med inåtrotation av armen.
 • Thoracicus longus styr en av de skulderstabiliserande musklerna.

Skadan kan drabba nivåerna C5-6, C5-7, C8-Th1 eller hela plexus brachialis vilket kallas för en total skada, C5-Th1. 

Skadan kan vara olika allvarlig

Det finns olika grader av nervskador. Nerven kan vara helt utdragen ur ryggmärgen, avsliten efter utträdet ur rotkanalen, delvis avsliten eller bara uttänjd.

En uttänjd nerv har ofta goda förutsättningar att läka utan kirurgisk åtgärd. Den allvarligaste skadan är när nerven är utdragen ur ryggmärgen (avulsion) och när den är avsliten (ruptur). Dessa skador kräver operation för att kunna läka. 

Sunderland

Hur allvarlig en skada är kan delas in i olika klasser. Klass 1 är den lindrigaste och snabbast övergående typen och avulsion är den allvarligaste.

Det är svårt att bedöma hur svår skadan är i akutskedet, därför behöver patienterna följas med upprepade bedömningar över tid. Utifrån funktionsåterkomst och känsel blir det med tiden tydligare hur allvarlig skadan är och vad som kan komma att bli dess konsekvenser.