Kontakt

Hälsocentraler, sjukstugor och sjukhus

Kontaktuppgifter till hälsocentraler,

sjukstugor och sjukhus hittar du här på

webb-platsen 1177.se.

Välj rubriken Hälsocentraler du kan välja.

 

Du kan alltid ringa till regionens växel

för att bli kopplad till rätt ställe.

Telefon-nummer till växeln: 090-785 00 00

 

Du kan också använda våra e-tjänster.

Då loggar du in på 1177.se.

Skicka inte känslig information

med e-post. Då finns risk att någon annan

än mottagaren kan läsa meddelandet.

Använd e-tjänsterna istället.

 

Region Västerbotten

Telefon-nummer 090-785 00 00.

Fax-nummer 090-13 68 82.

E-post: regionen@regionvasterbotten.se

 

Post-adress:

Region Västerbotten

901 89 Umeå

 

Besöksadress:

Regionshuset

Köksvägen 11

Umeå

 

Synpunkter på vården

Om du har synpunkter på vården ska du prata med

den personal som du har kontakt med.

Du kan också prata med verksamhets-chefen

eller patient-nämnden.

 

Adress till patient-nämnden:

Patientnämnden

Regionshuset

901 89 Umeå

Telefon-nummer till växeln: 090-785 00 00.

E-tjänst: Logga in på 1177.se/loggain

E-post: patientnamnden@regionvasterbotten.se

 

Skicka inte känslig information

med e-post. Då finns risk att någon annan

än mottagaren kan läsa meddelandet.

Använd e-tjänsten istället.

 

Fler kontakt-uppgifter

Viktiga nummer på 1177.se