Grundläggande granskningar

Här kan du ladda ned 2017 års grundläggande granskningar. Revisionskontoret publicerar missiv och sammandrag för varje rapport.

Missiv och sammandrag finns att hämta under respektive rubrik nedan. I de fall styrelse eller nämnd har inkommit med skriftligt svar till revisorerna finns även detta yttrande publicerat här.

Gr 16/2017 Sammanställning av iakttagelser år 2017

Gr 15/2017 Granskning av landstingsstyrelsen

Gr 14/2017 Granskning av landstingsstyrelsens uppsikt över följsamhet till fullmäktiges reglemente för intern kontroll

Gr 13/2017 Granskning av intern kontroll år 2017

Gr 12/2017 Granskning av stiftelser och fonder år 2017

Gr 11/2017 Granskning av årsbokslut 2017

Gr 10/2017 Granskning av redovisad måluppfyllelse i årsredovisningen år 2017

Gr 9/2017 Granskning år 2017 av hälso- och sjukvårdsnämnden

Gr 8/2017 Granskning år 2017 av nämnden för funktionshinder och habilitering

Gr 7/2017 Granskning år 2017 av patientnämnden

Gr 6/2017 Granskning år 2017 av måltidsnämnden

Gr 5/2017 Granskning år 2017 av kostnämnden

Gr 4/2017 Granskning år 2017 av folkhögskolestyrelsen

Gr 3/2017 Granskning år 2017 av samverkansnämnden och nämnderna för folkhälsa och primärvård

Gr 2/2017 Granskning av redovisad måluppfyllelse i delårsrapport per augusti 2017

Gr 1/2017 Granskning av delårsbokslut 2017-08-31 - finansiell del