Aktuellt

Legionella

Stillastående vatten ökar risk för växt av Legionella, därför ska kranar och duschar spolas igenom regelbundet enligt anvisning eller enligt schema som finns i dokumentet Legionella. Dokumentet finns att läsa under avsnitt Hygienrutiner/Rutiner gällande fastighet och lokaler.

Screening

Caliciläget i Västerbotten

                          Calicimeter 

Misstänker du vinterkräksjuka på din enhet/avdelning?

Om vårdtagare haft minst tre lösa avföringar extra jämfört med normalt antal avföringar för personen under 24 timmar och/eller haft minst två kaskadkräkningar under 24 timmar.

Tag prov för calici.

Vid misstanke eller första verifiering av provsvar, kontakta Vårdhygien.

Covid-19, influensa och andra luftvägsvirus

Se aktuella dokument för region och kommunal vård och omsorg under fliken till höger Covid-19 och influensa för region och kommunal vård och omsorg.