Orofacial medicin / Sjukhustandvård

Sjukhustandvården på 1177.se

Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till på Sjukhustandvården vid Tandläkarhögskolan?

Sjukhustandvården Tandläkarhögskolan på 1177.se


Verksamhetsbeskrivning

 • Basenheten Specialisttandvård utgör 10 specialistområden där varje avdelning representerar ett specialistområde inom tandvården.

 • Vårt huvudsakliga uppdrag är att ge bästa möjliga specialisttandvård på lika villkor.

 • Enheten tar emot inkommande remisser från såväl tandvård som sjukvård. Vi erbjuder interna och externa konsultationer samt kursgivning.

 • Basenheten deltar vid grundutbildningen för tandläkare, tandtekniker, tandhygienister och tandsköterskor.

 • Vid basenheten bedrivs ST-utbildning med en mix av nationella, interna och externa regionsuppdrag. Inom respektive ämnesområde pågår forskningsprojekt med såväl interna som externa anslag. Inom varje ämnesområde/specialitet finns en ämnesansvarig specialisttandläkare och en kursansvarig lektor i grundutbildningen.  Ämnesansvarig:
  Lena Mårell, övertandläkare OFM
  E-post: lena.marell@regionvasterbotten.se


  Vårdadministratör:
  Marie Nystedt (marie.nystedt@regionvasterbotten.se)

  Postadress
  Orofacial medicin
  Specialisttandvård
  Tandläkarhögskolan
  901 85 Umeå

Linda Forsberg Pettersson Verksamhetschef Parod, Protetik o Orofacial medicin
E-post
Linda.Forsberg.Pettersson@regionvasterbotten.se
Gerd Jacobsson Avdelningschef
E-post
gerd.jacobsson@regionvasterbotten.se