Sjukhustandvård

Under uppbyggnad

Sjukhustandvården 1177 vårdguiden

Är du patient eller anhörig och söker kontaktuppgifter till på Sjukhustandvården vid Tandläkarhögskolan?

Sjukhustandvården Tandläkarhögskolan 1177.se

Ämnesansvarig:
Lena Mårell, sjukhustandläkare
E-post: lena.marell@regionvasterbotten.se


Vårdadministratör:
Marie Nystedt (marie.nystedt@regionvasterbotten.se)

Postadress
Sjukhustandvård
Specialisttandvård
Tandläkarhögskolan
901 85 Umeå

Verksamhetsbeskrivning

  • Basenheten Specialisttandvård utgör 10 specialistområden där varje avdelning representerar ett specialistområde inom tandvården.

  • Vårt huvudsakliga uppdrag är att ge bästa möjliga specialisttandvård på lika villkor.

  • Enheten tar emot inkommande remisser från såväl tandvård som sjukvård. Vi erbjuder interna och externa konsultationer samt kursgivning.

  • Basenheten deltar vid grundutbildningen för tandläkare, tandtekniker, tandhygienister och tandsköterskor.

  • Vid basenheten bedrivs ST-utbildning med en mix av nationella, interna och externa regionsuppdrag. Inom respektive ämnesområde pågår forskningsprojekt med såväl interna som externa anslag. Inom varje ämnesområde/specialitet finns en ämnesansvarig specialisttandläkare och en kursansvarig lektor i grundutbildningen.
Per Erik Legrell Verksamhetschef Specialisttandvården
E-post
pererik.legrell@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 61 73
Inger Risslén Avd chef Sjukhustandvård o Cariologi
E-post
inger.risslen@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 6128