Digitalisering och medicinsk teknik

I verksamhetsområdet ingår

  • Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik Västerbotten
  • E-hälsa
  • IT Västerbotten

Ledning

Digitaliserings- och teknikdirektör
Sara Lewerentz
090-785 72 15, 076-126 10 67
sara.lewerentz@regionvasterbotten.se


Chefsassistent

Maléne Holmgren
090-785 70 85, 070-649 70 85
malene.holmgren@regionvasterbotten.se