Digitalisering och medicinsk teknik

Digitala lösningar och innovationer är en viktig del för att klara morgondagens utmaningar för sjukvården och där ligger Region Västerbotten i framkant. Digitalisering och medicinsk teknik är en förutsättning för att bedriva en modern, effektiv och jämlik hälso- och sjukvård.

I verksamhetsområdet ingår:

  • Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik Västerbotten
  • E-hälsa Västerbotten
  • IT Västerbotten

Ledning

Digitaliserings- och teknikdirektör
Sara Lewerentz
090-785 72 15, 076-126 10 67
sara.lewerentz@regionvasterbotten.se


Chefsassistent

Maléne Holmgren
090-785 70 85, 070-649 70 85
malene.holmgren@regionvasterbotten.se