Hjärt- lungräddning, HLR

På KTC utbildas HLR-instruktörer enligt de nationella riktlinjerna från Svenska hjärt- lungräddningsrådet (HLR-rådet).

Instruktörerna ansvarar för att bedriva kontinuerlig HLR-utbildning på sin respektive enhet.

Aktuella utbildningar

Petra Skoglund HLR-organisatör KTC Umeå
E-post
petra.skoglund@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 31 66
Lars-Micael Lundmark HLR-organisatör KTC Skellefteå
E-post
larsmicael.lundmark@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 46 70
Frida Eliasson HLR-organisatör KTC Lycksele
E-post
frida.eliasson@regionvasterbotten.se
Telefon
0950-395 39