Förflyttningskunskap

På KTC utbildas instruktörer i förflyttningskunskap. Instruktörerna ansvarar sedan för att bedriva kontinuerlig grundutbildning för medarbetarna på respektive enhet. Efter genomgången instruktörsutbildning ges tillgång till fortbildning genom temadagar, instruktörsstöd och webbaserat material. Lokaler utrustade med förflyttningshjälpmedel finns att boka på KTC i Lycksele, Skellefteå och Umeå.

Region Västerbottens koncept för förflyttningskunskap är att alla som arbetar i patientnära verksamhet ska genomgå en grundutbildning på två dagar och sedan en årlig uppföljningsdag.

 

Aktuella utbildningar i förflyttningskunskap

Katrin Norberg Huvudinstruktör i förflyttningskunskap, KTC RV
E-post
katrin.norberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-309 31 65
Helena Moen Huvudinstruktör i förflyttningskunskap, KTC RV
E-post
helena.e.moen@regionvasterbotten.se
Mobil
073-097 61 05