Allergi

Orala antihistaminer
Lokal behandling av allergisk konjunktivit
Lokal behandling av allergisk rinit
Leukotrienhämmare
Behandling av orala steriodier vid svår allergi 
Adrenalin vid allvarlig allergisk reaktion/anafylaxi 
Allergibehandling vid graviditet och amning
Allergenspecifik immunterapi (ASIT)


Avsnittet tar i första hand upp allergibehandling för barn, men kan även appliceras på vuxna. Första åtgärd bör om möjligt vara sanering/undvikande av aktuellt allergen. För födoämnesallergier räcker detta ofta som enda behandling. Medicinsk behandling av allergi styrs utifrån det organsystem från vilket/vilka patienten får symtom. I vissa fall kan patienten behöva utrustas med mediciner för behandling av akuta reaktioner.

Många allergiläkemedel är receptfria och bör rekommenderas för egenvård vid kortare behandlingsperioder.