Öron-Näsa-Hals

Faryngotonsillit – se infektionskapitlet 
Akut mediaotit
Extern otit, hörselgångseksem
Medel vid rinit
Akut bakteriell rinosinuit
 


Behandling av rinnande ”rörotit”

Lokalbehandling 5-7 dagar är tillräckligt i de flesta fall hos opåverkade barn. Om flytning kvarstår längre remittera till ÖNH-mottagning för uppföljning.

hydrokortison+

örondr

Terracortril

 

oxitetracyklin+polymyxin B         

 

med polymyxin B

Näsblödningar

Se Nationellt kunskapsstöd, kapitlet om näsblödning, eller artikel Läkartidningen ABC om näsblödning 
Silvernitratstickor finns att beställa: Silverin 75 % (115 mm x 100 st)