Öron-Näsa-Hals

Faryngotonsillit – se infektionskapitlet 
Akut mediaotit
Extern otit, hörselgångseksem
Medel vid rinit
Akut rinosinuit hos vuxna
Akut rinosinuit hos barn


Öronflytning hos barn med trumhinnerör

Peroral antibiotika har ingen behandlingsvinst jämfört med lokalbehandling. Rengöring med öronmikroskopi. Om flytning kvarstår mer än 7 dagar hänvisa till ÖNH-mottagning för uppföljning.

hydrokortison+

örondr

Terracortril

oxitetracyklin+
polymyxin B

 

med polymyxin B

Näsblödningar

Hänvisar till vårdriktlinjer Näsblödningar Region Örebro Län (sök på näsblödning örebro).

https://www.regionorebrolan.se/sv/Halsa-och-vard/For-vardgivare/Vardpraxis/Lokal-medicinsk-information-for-distriktslakare/Oron-nas---och-halssjukvard/Nasblodningar/

Grafcos silvernitratstickor som använts vid främre näsblödningar har utgått. Möjliga alternativ till dessa är Avoca Silver Nitrate applicator (läkemedel på licens) eller Silverine Sticks (medicinteknisk produkt). Silverine Sticks kommer troligtvis vara tillgänglig för beställning efter april 2020 då ApoEX tar över som leverantör för Region Västerbotten. Fram till dess är Avoca Silver Nitrate applicator 75% (vnr 742871) det enda alternativet. En generell licens för denna finns tillgänglig för hela primärvården i Västerbotten.