Öron-Näsa-Hals

Faryngotonsillit – se infektionskapitlet 

Antibiotika ger liten behandlingsvinst och risken för komplikationer är låg. Högläge och smärtstillning rekommenderas vid behov. Öronmikroskopi eller pneumatisk otoskopi (Siegling) ökar diagnostisk säkerhet. Se Regnbågshäftet. Komplicerande faktorer är immunbrist, tidigare skallbasfraktur, inopererat cochleaimplantat eller svår värk trots adekvat smärtlindring. Kontakt med ÖNH-klinik vid allmänpåverkan, yrsel med nystagmus, ansiktsförlamning eller mastoiditsymtom, alt barn/infektionsklinik vid meningittecken.

Perforation:

Perorala antibiotika rekommenderas. Vid extern otit även Terracortril m. Polymyxin B.

Ålder <1 år:

Perorala antibiotika rekommenderas.

1–2 år:

Vid dubbelsidig AOM rekommenderas perorala antibiotika.

1–12 år:

Aktiv expektans 2–3 dagar. Antibiotika vid komplicerande faktorer.

>12 år:

Perorala antibiotika rekommenderas.

Förstahandsmedel

fenoximetylpenicillin

25 mg/kg x3 alt 1,6–2 g**x3 i 5 dagar

Kåvepenin*

Vid penicillinallergi av typ 1

barn <40kg:

erytromycin

10 mg/kg x4 alt 20 mg/kg x2 i 7 dagar***

Ery-Max

barn> 40kg och vuxna:

erytromycin

500 mg x4 alt 1 g x2 i 7 dagar***

Abboticin

Recidiv hos barn inom 4 veckor

fenoximetylpenicillin

25 mg/kg x3 i 10 dagar

Kåvepenin*

alt amoxicillin

20 mg/kg x3 i 10 dagar

Amoxicillin*

Terapisvikt på fenoximetylpenicillin

Utebliven symtomlindring efter tre dygns antibiotikabehandling; undersök på nytt, om möjligt odling från NPH eller purulent hörselgångssekret.

amoxicillin

20 mg/kg x3 max 750 mg x3 i 10 dagar

Amoxicillin*

 

*utbytbart
** Barn >64 kg och vuxna 1,6 g x3,> 80 kg samt gravida 2 g x3
*** Tvådosförfarande ökar risken för mag-tarmbiverkningar.

 

Mindre barn får många förkylningsinfektioner. Det är ett naturligt steg i uppbyggnaden av immunförsvaret. Barn kan ha nästäppa och missfärgad snuva under lång tid utan att behöva behandling. Misstänk främmande kropp vid ensidig, varig snuva. Pga. barns särskilda anatomiska förutsättningar kan vissa komplikationer enklare uppstå, ffa orbital cellulit (”ethmoidit”). Barn med ensidig svullnad i mediala ögonvrån remitteras akut till barnklinik.

Lokalbehandling 5–7 dagar är tillräckligt i de flesta fall hos opåverkade barn. Om flytning kvarstår längre remittera till ÖNH-mottagning för uppföljning.

hydrokortison+oxitetracyklin
+polymyxin B

örondr

Terracortril med
polymyxin B

 

 

 

Eksematös extern otit har klåda som dominerande symtom, kan kompliceras av sekundärinfektion. Patienten bör undvika petning och vatten i örat. Behandla till klådfrihet och någon dag efter. Vid täta recidiv kan rengöring behövas, ev via remiss till ÖNH. Undvik spolning av ”vaxpropp”.

hydrocortisonbutyrat

kutan lösning

Locoid

betametason

kutan lösning

Betnovat

Infektiös extern otit ger ofta påtaglig värk och ibland hörselnedsättning. Riskfaktorer är värme och fukt, badande, öronpetning. Öronmikroskopi möjliggör rengöring och effektivare lokalbehandling. Förstahandmedel är Terracortril. Kraftig svullnad behandlas med alsolspritstamponad t.ex. Ear Wick 1–2 dagar, avlägsnas vid återbesök.

hydrokortison+ oxitetracyklin
+polymyxin B

örondr

Terracortril m. polymyxin B

Vid terapisvikt görs förnyad undersökning och odling. Om odling påvisar Pseudomonas byt till ciprofloxacindroppar. Svampinfektion kan förekomma hos immunsupprimerade eller efter långvarig lokalbehandling med antibiotikadroppar, behandlas med utsättning av ev. antibiotikadroppar och rengöring i öronmikroskopi. Vid stora besvär behandla med locacorten-vioform. Kontakta gärna ÖNH-klinik för stöd vid återkommande besvär.

ciprofloxacin

örondr

Ciloxan

flumetasonpivalat+kliokinol

örondr

Locacorten-Vioform

Allergisk rinit behandlas ej här, se allergikapitlet. Läs gärna Läkemedel vid rinosinuit - behandlingsrekommendation (2020).

Akut rinosinuit beror oftast på självläkande virusinfektion. Receptfri egenbehandling med lokal vasokonstriktor (obs max behandlingstid), nasal steroid, och nässköljning kan övervägas. Perorala avsvällande bör undvikas. Ansiktssmärta utan tecken till inflammation (nästäppa, ökad sekretion, rodnad slemhinna) är sällan akut rinosinuit. Ömhet i ansiktets mjukdelar utan tecken till inflammation talar för annan orsak, t.ex. tandinfektion eller primär huvudvärk.

Symtom >10 dagar alt försämring efter 5 dagar med tillkomst av feber, ensidig smärta eller purulent snuva kan tala för bakterieinfektion. Vargata vid undersökning har starkast diagnostiskt värde, diagnos bör inte sättas utan fysiskt besök. Vid svåra symtom kan perorala antibiotika övervägas. Vid allmänpåverkan, ansiktssvullnad, ögonpåverkan eller meningitsymtom bör patienten i stället remitteras akut.

mometason

Nässpray

Mometason*

Antibiotikabehandling akut rinosinuit hos vuxna:

Förstahandsmedel vid antibiotikaindikation

fenoximetylpenicillin

1,6 - 2 g x 3 i 7–10 dagar

Kåvepenin*

Vid penicillinallergi av typ 1

doxycyklin

200 mg x1 dag 1,
sedan 100 mg x1 i 6 dagar

Doxycyklin*

Vid recidiv (inom 4 veckor) eller terapisvikt

doxycyklin

200 mg x1 dag 1,
sedan 100 mg x1 i 6 dagar

Doxycyklin*

alt.
amoxicillin med klavulansyra

875/125 mg x3 i 7 dagar

Betaklav*

Nästäppa kan bero på flera orsaker, däribland inflammation. I de flesta fall kan behandling med nasal steroid provas. Effekt fås vanligen inom dagar-veckor, vid god compliance, sätt ut behandling om ingen effekt fås. Vid ihållande terapiresistent nästäppa hos barn är allergi vanligt, fördjupad anamnes och ev. allergitestning rekommenderas.

Vid ihållande nästäppa utan förklaring remittera till ÖNH-klink.

mometason

Nässpray

Mometason*

Atrofisk rinit drabbar äldre där förändrad slemhinnefunktion ger upplevelse av nästäppa och ev. rinnsnuva. Antikolinergika bidrar, sätt ut om möjligt. Nasal steroid ger ingen lindring utan kan i stället förvärra besvären. Vitt vaselin lindrar, rek patienten att stryka en ärtstor klick mot näsöppningen inför sänggående. Koksaltsköljningar (1 tsk koksalt per 5 dl ljummet kranvatten) kan också provas. Lokal antikolinergika (ipratropium) kan hjälpa mot socialt besvärande rinnsnuva vid speciella tillfällen, men förvärrar grundproblematiken vid frekvent användning. Cave glaukom.

ipratropium

Nässpray

Rinivent

 

 

 

*utbytbart

Se Nationellt kunskapsstöd, kapitlet om näsblödning, eller artikel Läkartidningen ABC om näsblödning Silvernitratstickor finns att beställa: Silverin 75 % (115 mm x 100 st) 

Expertgrupp Öron-näsa-hals

Martin Agerhäll, ÖNH-kliniken, NUS, Umeå
Matilda Bergner, Läkemedelscentrum, NUS, Umeå
Mats Eriksson, Backens hälsocentral, Umeå