Kommunikationsstab

Vi är med och bygger hälsa, vård och utveckling. Hos oss får du en bred grund att stå på inom kommunikationsområdet samtidigt som du har möjlighet att specialisera dig.

Vi bidrar med vår kompetens inom alla områden för att stödja organisationen i att nå uppsatta mål och så att chefer och medarbetare kan öka sin kommunikativa förmåga. Här samarbetar vi med såväl medarbetare inom staben, som med företrädare från andra verksamheter inom regionen och externa kontakter.

Kommunikation för en bättre hälsa

Kommunikation behövs för att regionen ska kunna leverera hälsa, vård och utveckling till västerbottningarna. Vi vill ge det bästa kommunikationsstödet till medarbetare och chefer, samtidigt som vi arbetar för att invånarna ska få förutsättningar till ett gott liv och att må så bra som möjligt. Kommunikation är viktigt både för att sprida goda levnadsvanor och råd om egenvård. Men också för att ge god vård och omvårdnad till dem som drabbats av sjukdom eller en skada.

Allt från artiklar till filmproduktioner

Vi kommunicerar med text, bild och film i egna kanaler som intranät, 1177.se/vasterbotten och regionens webbplats, i köpta media, på sociala medier, i print eller genom event och pr. Vi skriver de flesta texterna och fotograferar och filmar i stor utsträckning. Inom staben formger och producerar vi tryckt material som broschyrer, tidningar och affischer.

Vi som jobbar här är kommunikatörer, journalister, webbstrateger och grafiska formgivare.

Vi samarbetar gärna med universitetsstudenter och välkomnar förfrågningar om praktik eller examensarbeten.

Gör ditt examensarbete tillsammans med Region Västerbotten

Kontaktuppgifter och organisatorisk information om kommunikationsstaben

Malin Åberg Kommunikationsdirektör
E-post
malin.aberg@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 72 23