Representation i Bryssel

North Sweden European Office är Norrbottens och Västerbottens direktlänk till EU. Målet med verksamheten är att skapa förutsättningar för regionens företag, akademi och offentlig verksamhet att agera framgångsrikt på EU-arenan.

North Sweden arbetar främst med att påverka och driva frågor som har betydelse för regionen i det europeiska samarbetet. Ett annat viktigt inslag i verksamheten är att stödja och uppmuntra regionens aktörer att ta del av EU:s finansieringsmöjligheter för att utveckla den egna verksamheten.

North Sweden etablerades i Bryssel 1997 och är ett samverkansprojekt mellan Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens kommuner, Kommunförbundet Västernorrland, Företagarna Norr- och Västerbotten, Norrbottens Handelskammare, Västerbottens Handelskammare, Handelskammare Mitt, Luleå Tekniska universitet, Umeå universitet och Mittuniversitetet.

Webbplats: www.northsweden.eu