Beredning Primärvård och tandvård

Bereder ärenden till hälso- och sjukvårdsnämnden och för nämndens räkning inhämta kunskap och information inom primärvårdsverksamhet och tandvårdsverksamhet som bedrivs i Region Västerbottens regi.

Emma Brännström Utredare
E-post
emma.f.brannstrom@regionvasterbotten.se