North Sweden European Office

North Sweden European Office är Norrbottens och Västerbottens direktlänk till Europeiska Unionen. Målet med verksamheten är att skapa förutsättningar för regionens företag, akademi och offentlig verksamhet att agera framgångsrikt på EU-arenan.

North Sweden arbetar främst med att påverka och driva frågor med stor betydelse för regionen i det europeiska samarbetet.

North Sweden etablerades i Bryssel 1997 och är ett samverkansprojekt mellan Region Västerbotten, Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens kommuner, Företagarna och Handelskamrarna i Norrbotten och Västerbotten samt Luleå Tekniska Universitet och Umeå Universitet. 

Webbplats: www.northsweden.eu

Thomas Hartman, chef för Externa relationer och strategisk platsmarknadsföring är ordförande för North Sweden.

Thomas Hartman Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling
E-post
thomas.hartman@regionvasterbotten.se
Telefon
070-666 49 95