Europaforum Norra Sverige 

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett nätverk för politiker på lokal och regional nivå från Västerbotten, Västernorrland, Jämtland Härjedalen och Norrbotten.

Europaforum är också en mötesplats och kunskapsarena som samlar aktörer från norra Sverige sedan 1999 för att analysera och diskutera EU:s politik i de avseenden den berör norra Sverige.

Europaforum bevakar och påverkar EU:s lagstiftning, EU:s strategier och handlingsprogram samt EU:s budget. Syftet är att tillvarata norra Sveriges intressen både på den europeiska arenan och i förhållanden till den nationella nivån i frågor som rör EU:s politik.

Webbplats: www.europaforum.nu

Rickard Carstedt (S), Åsa Ågren Wikström (M) och Ann Åström (S) är rapportörer.